Main menu

Genoptagelse af sager

En undersøgelse fra juni 2014 fra Kammeradvokaten har vist, at Arbejdsskadestyrelsen (nu Arbejdsmarkedets Erhvervssikring) har begået fejl i mange af deres afgørelser om erstatning i anerkendte arbejdsskader. Arbejdsmarkedets Erhvervssikring genoptager derfor sager. Er du én af dem, der skal have din sag genoptaget? 

Fejlene har især været koncentreret om beregningen: 

  • Fastsættelsen af årslønnen – det vil sige lønnet i året, før man kom til skade.
  • Størrelsen af erhvervsevnetabet – det til vurdering af indtjeningsevne, hvis skaden ikke var sket (procentsatsen). 

Arbejdsskadestyrelsen (nu Arbejdsmarkedets Erhvervssikring)  har taget kritikken til efterretning og genoptager tidligere sager, hvor der har været truffet afgørelse om løbende erstatning for tab af erhvervsevne. Arbejdsmarkedets Erhvervssikring kan ikke selv finde frem til alle sager.

Genoptagelse
Hvis du har fået løbende erhvervsevnetabserstatning og vil have tjekket, om der er fejl i afgørelsen, kan du rette henvendelse til Arbejdsmarkedets Erhvervssikring og bede om, genoptagelse af din sag.

Du kan læse mere på Arbejdsmarkedets Erhvervssikrings hjemmeside om genoptagelse og benytte den elektroniske adgang til at søge din sag genoptaget. 

Konsekvenser af genoptagelse

  • Ingen ændring – afgørelsen er korrekt
  • For lidt – afgørelsen har været forkert og du får efterbetalt det skyldige beløb
  • For meget – afgørelsen har været forkert. Du skal ikke betale erstatningen tilbage, da du har modtaget penge i god tro. For sager, hvor der aktuelt udbetales løbende erhvervsevnetabserstatning, vil din erstatning fremover blive nedsat til det korrekte beløb.

Kontakt Dansk Socialrådgiverforening
Du er velkommen til at kontakte Dansk Socialrådgiverforening for at få vurderet afgørelsen ved genoptagelse.

Du skal kontakte din region, som vil sørge for, at du får hjælp til vurdering af afgørelsen.