Main menu

Ni bud om god offentlig ledelse

Ledersektionen i Dansk Socialrådgiveforening har udarbejdet ni bud om offentlig ledelse og glæder sig til en grundig dialog om dem – herunder hvordan vi sammen kan omsætte principperne til praksis på offentlige arbejdspladser.

”Som ledersektion i Dansk Socialrådgiverforening har vi særlige forudsætninger for at forstå, hvordan både medarbejdere og arbejdsgivere tænker. Derfor har vi grebet chancen for at formulere et udkast til en ny fælles platform for god offentlig ledelse – ni bud, der forhåbentlig kan fremme refleksion, debat og i sidste ende føre til bedre ledelse", siger Anders Fløjborg, formand for ledersektionen i Dansk Socialrådgiverforening. 

Ni bud om god offentlig ledelse 
Ledersektionen har udarbejdet ni bud om god offentlig ledelse. Du finder dem på siden neden for samt i et pdf. format til download: Ni bud om god offentlig ledelse

1
Ledelse er for vigtig til
at overlade til lederne
God ledelse udøves i samspil og samarbejde mellem ledere og medarbejdere. Dygtige ledere involverer, delegerer og motiverer medarbejdere til at tage ansvar, vise følgeskab og levere konstruktivt med- og modspil.

2
Det er resultaterne,
der tæller
Som ledere er det vores ansvar at skabe resultater, og dem skal vi styre efter og bedømmes på. Gennem relevante målinger, feedback og dialog skal vi sikre, at vores indsats er effektiv, så vi får det rigtige ud af den.

3
Effektivitet skaber
arbejdsglæde
Vi har som ledere et samlet ansvar for både økonomi, kvalitet og arbejdsmiljø. At have godt styr på ressourcer, retning og resultater er den sikreste vej til høj trivsel og arbejdsglæde.

4
Ledelse kræver
professionelle kompetencer …
De fleste lederjob i det offentlige kræver, at man er klædt ledelsesfagligt på til dem. Som ledere skal vi være ajour med relevant ledelsesviden og -redskaber på vores felt. Vi skal blandt andet være i stand til at oversætte mellem strategi og praksis, samarbejde på tværs og styre efter resultater og kvalitet

5
… og faglig indsigt
i kerneopgaven 

Effektivitet i løsningen af kerneopgaven forudsætter, at lederne er i stand til at vurdere kvaliteten af medarbejdernes arbejde – ellers kan de hverken anerkende, kritisere eller udvikle opgaveløsningen. Derfor skal ledere til og med chefniveau have en relevant faglig baggrund og ballast.

6
God ledelse handler
om helheden

Vi skal som ledere ikke blot optimere vores egne resultater, men lede med det fælles bedste for øje. Vi skal kunne være holdspillere på tværs af enheder, forbinde top og front samt bygge bro mellem faggrupper, forvaltninger og sektorer. 


Ledere er både tjenere
og eksperter
Som offentlige ledere er det vores fornemste opgave loyalt at føre de folkevalgtes vilje ud i livet. Med til opgaven hører, at vi kvalificerer og udfordrer den politiske beslutningsproces med relevante informationer fra praksis.

8
Vi skal værne om
samarbejdskulturen
MED-systemet skal være et forum til at opbygge og fastholde et godt samarbejde, hvor medarbejderne oplever sig ordentligt informeret om og involveret i beslutninger om arbejdspladsens udvikling. Samme kvaliteter skal vi som ledere efterstræbe i det daglige samarbejde.

9
Der skal være ordentlige
vilkår for ledelse

Betydningen af god offentlig ledelse skal afspejles i de vilkår, vi tilbydes som ledere. Det gælder blandt andet ledelsesrum, kompetenceudvikling, arbejdsmiljø og løn.