Main menu

Seniorsektionens historie

Helt kort...
I 1989 var der 64 seniormedlemmer i Dansk Socialrådgiverforening (DS). To af disse medlemmer, Inger Tuxen og Helge Andersen, indså behovet for at organisere seniorerne i en selvstændig seniorgruppe. Dette lykkedes, og man kunne holde stiftende generalforsamling i 1990. 2000 blev besluttet, at seniorgruppen fik 2 pladser i repræsentantskabet. Seniorgruppen blev til Seniorsektionen og er nu i 2015 oppe på 1000 medlemmer.

Personlige beretninger
Seniorsektionens historie findes her i form af tre seniormedlemmers personlige beretninger  
Per Egebak: Seniorer, der vil videre
Else Marie Carlslund: Der var engang...
Sigrid Hansen: Uddrag fra protokoller 1990-2010

Tidligere arrangementer
Tidligere arrangementer kan du læse om i årsberetningerne 

Årsberetninger og generalforsamlingsreferater
Oversigt over årsberetninger og generalforsamlingsreferater

Bestyrelsens sammensætning gennem årene
Oversigt over bestyrelser