Main menu

Debatindlæg 2015

Kommuner bør gøre oprør mod almisser

Først skærer kommunerne i deres budgetter, og dernæst uddeles der en særlig pose penge på et eller to områder.Spørgsmålet bliver bare, hvor meget disse almisser kan fylde hullet op, når regeringen samtidig også vil give skattelettelser

Signaler er ikke nok

V-regeringen har inviteret en række fagfolk og interesseorganisationer til en dialog om indholdet af 2020-målene. Men der skal også handling bag de gode intentioner. Debatindlæg på Altinget.dk af Majbrit Berlau, formand i Dansk Socialrådgiverforening

Gør brug af velfærdsflertallet

Dansk Socialrådgiverforening opfordrer sammen med en række faglige organisationer flertallet i Folketinget til at træde i karakter og afvise regeringens omprioriteringsbidrag, som betyder milliardbesparelser på vores fælles velfærd. Læs debatindlæg bragt i Politiken.

Besparelser på udsatte børn er dyrt i længden

Skandalen omkring Odense Kommunes stop for hjælp til udsatte børn og unge er kun et symptom på et dybereliggende problem, som kan komme til at koste os alle sammen dyrt. Debatindlæg af Dansk Socialrådgiverforenings næstformand Niels Christian Barkholt, bragt i Politiken (Kroniken)

Når e-Boks truer retssikkerheden

Overgangen til digital post har medført en direkte trussel mod udsatte borgeres retssikkerhed. Debatindlæg på Altinget.dk af Majbrit Berlau, formand i Dansk Socialrådgiverforening.

Regeringen giver nytteløs pisk til de mest udsatte

Regeringens kontanthjælpsudspil er hverken moderne eller ambitiøst. Til gengæld kan det få alvorlige konsekvenser for samfundets mest udsatte. Debatindlæg af Dansk Socialrådgiverforenings formand Majbrit Berlau, bragt i Politiken.

DS: Fattigdom får ikke nødvendigvis folk i arbejde

Politikerne bør overveje at droppe det ensidige fokus på økonomiske incitamenter, fordi det kun er en lille del af de ramte mennesker, der har ressourcerne til at reagere på de nedsatte ydelser. Debatindlæg af Dansk Socialrådgiverforenings formand Majbrit Berlau, bragt på Altinget.dk.

DS: Socialområdet kræver langsigtet investeringsstrategi

Herning har investeret i at sænke sagsantallet per socialrådgiver. Det har fungeret forebyggende – og sparet kommunen penge. Det bør landspolitikerne lære, Debatindlæg af Dansk Socialrådgiverforenings formand Majbrit Berlau, bragt på Altinget.dk.

Børn før besparelser

Flere besparelser og mere papirnusseri har fået stor betydning for udsatte børn, unge og forældre, der ikke får den nødvendige hjælp. Der bør derfor nedsættes en arbejdsgruppe, som kan revurdere hele området. Debatindlæg af Niels Christian Barkholt, næstformand i Dansk Socialrådgiverforening.

Støjbergs ’isolationsydelse’ rammer bredt

Konsekvenserne af regeringens værdipolitik rammer ikke kun de flygtninge, regeringen ønsker at skræmme væk. Regningen ender i den grad også hos de i forvejen økonomisk trængte kommuner og fagfolk.Debatindlæg af Dansk Socialrådgiverforenings Majbrit Berlau, bragt i Information.

De kommende ministre skal have en social huskeliste

Mens Danmark venter spændt på hvid røg fra forhandlingerne om dannelsen af en ny regering, står en række sociale udfordringer allerede i kø til de kommende ministre. Debatindlæg af Dansk Socialrådgiverforenings Majbrit Berlau, bragt i Jyllands-Posten

Velfærd. Mindre bureaukrati giver tid til kvalitet

Tænk, hvis alle de penge, som bruges på meningsløst bureaukrati, kunne veksles til tålmodighed, indlevelse og omsorg. Debatindlæg bragt i Kristeligt Dagblad - af Niels Christian Barkholt, næstformand for Dansk Socialrådgiverforening, og René Skau Björnsson, formand for Børnesagens Fællesråd.

Det kan betale sig at investere i socialt arbejde

Det kan spare samfundet for mange penge at satse på forebyggelse og dermed langsigtede sociale investeringer. Men budgetloven gør det svært for kommunerne. Debatindlæg af Dansk Socialrådgiverforenings formand Majbrit Berlau, bragt i Arbejderen

Hvorfor et opgør med socialrådgivere?

Vi kan oplyse, at ingen bliver socialrådgiver for at lade mennesker passe sig selv. Tværtimod vil vi gøre alt, hvad vi kan, for at yde den indsats, der hjælper borgerne til en selvforsørget tilværelse, skriver to af DS’s fællestillidsrepræsentanter som svar på en leder i Jyllands-Posten, der udtrykte mistro til socialrådgiveres hensigter og faglighed i arbejdet med at få flygtninge i job.

Invester i børnene – de er vores vigtigste råstof

Børn har brug for voksne – forældre, lærere, fodboldtrænere, politikere – der tror på dem. Som griber dem, når det går galt, og lader dem være børn, mens de er det. Debatindlæg bragt i Jyllandsposten - af næstformand for Dansk Socialrådgiverforening Niels Christian Barkholt, m.fl.

Sådan forebygges radikalisering

En forpligtelse af forældrene om ordentlig opdragelse, intensivering af familiearbejdet og en styrkelse af Kriminalforsorgen, er den rette vej til at forebygge radikalisering. Debatindlæg af Majbrit Berlau, formand for Dansk Socialrådgiverforening, bragt på altinget.dk

Stands nedskæringskarusellen

Nedskæringerne har afgjort sænket det sociale serviceniveau, og der er al mulig grund til at standse denne nedskæringskarrusel, der stadigt hårdere rammer samfundets svageste. Debatindlæg bragt på Altinget.dk - af Majbrit Berlau, formand for Dansk Socialrådgiverforening,

Hjælp udsatte unge godt ind i voksenlivet

Regeringens udspil ”En ungdom uden kriminalitet” indeholder rigtigt mange gode initiativer. Der mangler dog en indsats for at sikre de udsatte unge en god overgang fra ung til voksen. Debatindlæg bragt på Altinget.dk 30. april 2015 - af Majbrit Berlau, formand for Dansk Socialrådgiverforening

Børneområdet er under massivt pres – her er handlingsplanen

Hvis børneområdet skal stabiliseres, bør der måles på kvalitet og effekt fremfor kvantitet og proces. Samtidig bør kommunerne lade sig inspirere af Hernings loft over børnesager. - Debatindlæg bragt i Altinget 28. april 2015 - af Niels Christian Barkholt, næstformand for Dansk Socialrådgiverforening

Kvalitet frem for kvantitet

Debatindlæg bragt i Jyllands-Posten 26. april 2015 - af Niels Christian Barkholt, næstformand for Dansk Socialrådgiverforening

Sandheden om kontanthjælp

Debatindlæg bragt i Jyllandsposten 5. marts 2015 - af Majbrit Berlau, formand for Dansk Socialrådgiverforening

Debat: Alle vinder ved en fælles overenskomst

Debatindlæg bragt i Jyllands-Posten 26. januar 2015 - af Bodil Otto, HK Kommunal | Ingrid Stage, Dansk Magisterforening | Dennis Kristensen, FOA | Grete Christensen, Dansk Sygeplejeråd, på vegne af 27 fagforeningsformænd, heriblandt Majbrit Berlau, Dansk Socialrådgiverforening.

Nadja skal have ret til efterværn

Debatindlæg bragt i Politiken 14. januar 2014 - af Niels Christian Barkholt, næstformand for Dansk Socialrådgiverforening

Tillid eller kontrol?

Debatindlæg bragt i Arbejderen 9. januar 2015 - af Majbrit Berlau, formand for Dansk Socialrådgiverforening

Kommuner skal tage chokket ud af praksis

Debatindlæg bragt i Danske Kommuner 8. januar 2015 - af Majbrit Berlau, formand for Dansk Socialrådgiverforening, og Mie Backmann, tidligere formand for Sammenslutningen af Danske Socialrådgiverstuderende