Main menu

Sverigesmodellen

’Sveriges-modellen’ er en arbejdsform i børnesagerne, som en række svenske kommuner har indført. I Danmark kaldes den også ’Borås-modellen’, fordi den er kommet til Danmark gennem Borås kommune i Västra Götaland. I denne model arbejder man med et meget lavt sagstal, en nytænkt og fremskudt sagsbehandling, systematisk inddragelse af familien og netværket, en meget hyppigere opfølgning på sagerne samt et tæt tværsektorielt samarbejde. I Borås i Sverige arbejder socialrådgiverne med 15-20 sager pr. sagsbehandler. Dansk Socialrådgiverforening anbefaler også et vejledende sagstal på ca. 15-20 sager pr. sagsbehandler, når man arbejder efter Sverigesmodellen.
 
I Danmark tager en række kommuner skridt til at ændre børnearbejdet ud fra principperne i ’Sveriges-modellen’. Herning kommune er en af dem, og kommunen har haft et tæt samarbejde med KORA, Kommunernes og regionernes forskningsinstitut. KORA har nu udarbejdet en midtvejsevaluering af kommunens arbejde med den nye arbejdsform, så vi har konkrete danske erfaringer med den. 
Dansk Socialrådgiverforening følger udviklingen og arbejder på at få kommunerne til at omstille børnearbejdet ud fra erfaringerne fra ’Sveriges-modellen’.

Vil du vide mere?
» I marts 2012 lavede KREVI en beskrivelse og evaluering af arbejdet i Borås i rapporten Tæt på en svensk kommune (Der er et kort resume side 1-5.).

» I april 2015 kom KORA med en midtvejsevaluering af ’Sverigesprogrammets’ resultater efter 1½ års drift. Se en PP-præsentation af evalueringens resultater: KORAs midtvejsevaluering af Hernings ’Sverigesprograms’ resultater efter 1½ års drift

» Der er en beskrivelse af Hernings ’Sverigesprogram’ i evaluering fra Metodecentret, april 2015. (Opsummering side 25 og 26).

Læs mere i artikler fra Fagbladet Socialrådgiveren og DS´Nyhedsbrev:
» Ny praksisrapport giver inspiration til at arbejde ”svensk” (Nyhedbrev 07.05.2015)
» Evaluering: Den svenske model er en god investering (Socialrådgiveren 06/2015, side 8)
» Kommune sparer penge ved at halvere sagstal (Nyhedsbrev 16.04.2015)
» Sparekniven fik Herning til at investere i den svenske model (Socialrådgiveren 08/2013, side 18)
» Svenske socialrådgivere har 15-20 børnesager (Socialrådgiveren 06/2012, side 8)
» Forebyggelse virker - og kan betale sig (Socialrådgiveren 13/2011, side 8)