Main menu

Gennemsnitslønninger i kommuner og regioner

Her finder du oversigter over den gennemsnitlige bruttoløn fordelt på grundlønsindplacering, landsdel og anciennitet.I oversigterne kan du se gennemsnitslønninger for 2016 med og uden pension for alle socialrådgivere ansat i kommuner og regioner. Som socialrådgiver er din løn sammensat af en grundløn, evt. obligatoriske tillæg og tillæg der er lokalt forhandlet. Dertil kommer pension og feriegodtgørelse.

Du kan kun se alle gennemsnitstallene her. Hvis du har behov for lønstatistik i fx en bestemt kommune kan du altid kontakte din regionskonsulent. 

Om statistikken

I statistikken indgår kun socialrådgiveres gennemsnitslønninger. 

Gennemsnitslønnen er påvirket af en række konkrete forhold hos det enkelte medlem inden for rammerne af DS-overenskomsten, herunder:

  • Specialviden f.eks. fra et fag eller videreuddannelse
  • Rekrutteringssituationen
  • Anden uddannelse og/eller supplerende uddannelse
  • Erfaring fra andet arbejde, herunder f.eks. studiejob

Både medlemmer og ikke-medlemmer indgår i statistikken. Ledere indgår ikke.

Statistikken opgøres hvert år med tal for april. 

Tallene kommer fra programmet SIRKA, som er på: www.krl.dk. Hvis du har spørgsmål - kontakt Lykke Brink: lb@socialraadgiverne.dk.

»Vejledning til SIRKA 

Gennemsnitslønninger for kommunalt ansatte

Her kan du se en oversigt over gennemsnitslønninger fordelt på grundlønsindplacering, landsdel og anciennitet.

Tallene er uden overarbejde, og lederne er ikke inkluderet. Din løn afhænger af flere individuelle forhold og omstændigheder, så talt altid med din TR eller Regionskonsulent inden en forhandling.

Nyuddannet socialrådgiver?
Som nyuddannet socialrådgiver bliver man typisk indplaceret på løntrin 31 eller 34. Mange kommuner laver lokale aftaler, og det er derfor altid en god ide at tale med din lokale TR eller Regionskonsulent inden en lønforhandling.

Lønbegreber

Lokale tillæg forhandles af TR på arbejdspladen, hvorimod Centrale tillæg fastsættes i overenskomstforhandlingerne.

Genetillæg kan eksempelvis være for forskudt arbejdstid. Holder man ferie med løn, får man en særlig feriegodtgørelse, som udgør 1,95 % af lønnen i optjeningsåret, jf. § 28 i Aftale om ferie for personale ansat i kommuner. Den udbetales en gang årligt.

Gennemsnitslønninger for socialrådgivere i kommuner, april 2016


Kilde: www.krl.dk

Regionsfordelt gennemsnitslønninger på det kommunale overenskomstområde, april 2016


Kilde: www.krl.dk

Anciennitet på det kommunale overenskomstområde april 2016


Kilde: www.krl.dk

Løngennemsnit for det regionale område

Her finder du gennemsnitslønninger fordelt på grundlønsindplacering, landsdel og anciennitet.

Tallene er uden overarbejde, og lederne er ikke inkluderet. Din løn afhænger af flere individuelle forhold og omstændigheder, så talt altid med din TR eller regionskonsulent inden en forhandling.

Nyuddannet socialrådgiver?
Som nyuddannet socialrådgiver bliver man typisk indplaceret på løntrin 31. Mange arbejdspladser laver lokale aftaler, og det er derfor altid en god ide at tale med din lokale tillidsrepræsentant eller regionskonsulent inden en lønforhandling.

Lønbegreber 

Lokale tillæg forhandles af TR på arbejdspladen, hvorimod Centrale tillæg fastsættes i overenskomstforhandlingerne.

Genetillæg kan eksempelvis være for forskudt arbejdstid. Holder man ferie med løn, får man en særlig feriegodtgørelse, som udgør 1,95 % af lønnen i optjeningsåret, jf. § 28 i Aftale om ferie for personale ansat i kommuner. Den udbetales en gang årligt.

Gennemsnitslønninger for socialrådgivere i regioner, april 2016


Kilde: www.krl.dk

Regional fordeling af gennemsnitslønninger for socialrådgivere i regioner, april 2016


Kilde: www.krl.dk

Anciennitet på det regionale overenskomstområde april 2016


Kilde: www.krl.dk