Main menu

Socialrådgivere skaber kvalitet i sundhedssystemet

Socialrådgivere ansat på sygehusene er med til at skabe den sammenhæng og koordination mellem hospital og kommune, som er afgørende for kvaliteten i sundhedsvæsenet.

Sygehussocialrådgiverne har en grundig socialmedicinsk viden om specifikke sygdommes sociale konsekvenser, en indgående socialfaglig viden om lovgivningens forskellige muligheder samt et grundigt kendskab til både sundhedsvæsenet og det kommunale system, der gør dem til ideelle brobyggere. 

Med deres kernefaglighed er sygehussocialrådgiveren således med til at sikre hurtig udskrivning, færre genindlæggelser, øget sammenhæng i sundhedssystemet samt styrke patienternes compliance til behandlingen via reel patientinddragelse.

Casekatalog
I et casekatalog udarbejdet af Dansk Socialrådgiverforening uddyber vi, hvordan sygehussocialrådgiverne aktivt bidrager til kvalitet i sundhedssystemet.
» Læs casekatalog: Socialrådgivernes indsats på sygehusene