Main menu

Arbejdsgruppe på børneområdet

Dansk Socialrådgiverforening har gennemdrøftet udviklingen på børneområdet i en arbejdsgruppe i 2014. Arbejdsgruppens arbejde blev afrundet med konferencen "kvalitet i sagsbehandlingen på børn og ungeomådet" den 16. april 2015.

Arbejdsgruppen behandlede blandt andet uddannelsestilbud til børnesagsbehandlerne, socialfaglig ledelse af børnearbejdet, kommunernes omstilling til en mere forebyggende indsats samt, hvordan de kan undgå de meget dårlige sager, der i flere omgange er dukket op.

Arbejdsgruppen bidrog undervejs med konkrete indspil til Socialministeriets revision af efter- og videreuddannelsestilbuddene på børneområdet, og det afsluttede sit arbejde med tre notater, der efterfølgende er blevet godkendt i hovedbestyrelsen.

De tre notater er