Main menu

Supervision af socialrådgivere

Dansk Socialrådgiverforening anbefaler at socialrådgivere får supervision på deres arbejde.

Supervision kan være med til at understøtte den personlige og faglige udvikling som socialrådgiver. Supervision kan også være med til at udvikle arbejdsmetoder og nye initiativer overfor borgerne og samarbejdspartnere. 

Hvad er supervision?
Supervision kan beskrives som en dialogbaseret lærings- og udviklingsmetode, der kan understøtte faglig udvikling og øge kvaliteten i den praktiske professionsudøvelse. 

Supervision rummer både medarbejderen som person, medarbejderes faglighed og de borgere, som medarbejderen har med at gøre. 

Hvem bruger supervision?
Supervision som faglig udviklingsmetode er især almindelig brugt blandt de socialfaglige og sundhedsfaglige professioner, der arbejder med mennesker, f.eks. socialrådgivere, pædagoger og psykologer. 

Supervisor 
Supervision udøves af en uddannet supervisor, som har særlig erfaring med supervisionsmetoden og har i mange tilfælde også særlig faglig viden om professionens arbejdsmetoder eller målgrupper. Det er ofte psykologer, der varetager supervision. Det er også ofte socialrådgivere med en efteruddannelse som supervisor, der superviserer socialrådgivere. 

Supervisander 
Modtagerne af supervision kaldes supervisander. 

Individuel- og gruppesupervision 
Supervision kan gives til enkeltpersoner eller til mindre grupper. Gruppesupervision kan tilrettelægges som tværfaglig supervision, hvor alle medarbejdere, der har med målgruppen at gøre, deltager. Gruppesupervision kan også tilrettelægges som monofaglig supervision, hvor kun én faggruppe deltager, f.eks. alle socialrådgivere på arbejdspladsen. 

Typisk supervisionsproces 

  1. Supervisanden hjælpes til at beskrive en problemstilling. 
  2. Supervisand og supervisor analyserer problemstillingen, evt. med bidrag fra andre supervisander i en supervisionsgruppe. 
  3. Problemstillingen forbindes til en relevant teori. 
  4. Processen ender med ny indsigt og ideer til handlemuligheder.

Læs mere
» Læs om Danske Regioners og Dansk Socialrådgiverforenings fælles overenskomstprojekt om supervision.