Main menu

Overenskomstprojekt om supervision

Danske Regioner (RLTN) og Dansk Socialrådgiverforening (DS) har udarbejdet inspirationsmateriale om supervision af socialrådgivere, der er ansat på de regionale arbejdspladser.

Materialet består af en række interviews med socialrådgivere, som fortæller om supervisionen på arbejdspladsen. Det indeholder et interview med en leder, hvis medarbejdere får supervision, og en underviser fra professionshøjskolen fortæller om, hvad supervision efter hendes opfattelse er. 

Som en del af projektet kan du også downloade en undersøgelse, som bl.a. viser, at over halvdelen af socialrådgiverne får supervision, og at langt de fleste er tilfredse med den. Socialrådgiverne i undersøgelsen mener, at et af de vigtigste mål med supervision er at styrke og udvikle medarbejdernes kompetencer, og at supervisionen giver mulighed for refleksion og fordybelse samt ideer til nye løsninger på vanskelige problemer. 

I materialet er der også gode spørgsmål, som I kan tage afsæt i på arbejdspladsen, hvis I overvejer at indføre supervision. 

Læs mere
» Læs publikationen Supervision som udviklingsværktøj
» Læs undersøgelsesrapporten Socialrådgiveres erfaringer med supervision i regionerne
» Download redskab: Overvejelser om supervision