Main menu

Daglig Ledelse

Dansk Socialrådgiverforenings Daglig Ledelse består af formand og næstformand. Daglig ledelse har ansvaret for den administrative og personalemæssige ledelse af sekretariatet. Her kan du se fordelingen af politiske ansvarsområder i Daglig Ledelse.

Formand
Majbrit Berlau
Tlf.: 33 38 61 69 / 61 20 42 75
E-mail: mbb@socialraadgiverne.dk

Politiske ansvarsområder:

 • Løn- og forhandling
 • Beskæftigelsespolitik
 • Socialpolitik, voksen
 • Arbejdsmiljø
 • Personalepolitik
 • Økonomiansvarlig
 • Ansvarshavende redaktør
 • DS 2022 - hvad nu?
 • Nye Styringsformer
 • EU

Næstformand
Niels Christian Barkholt
Tlf.: 33 38 61 57 / 51 52 07 59
E-mail: ncb@socialraadgiverne.dk

Politiske ansvarsområder:

 • Socialpolitik, børn
 • Sundhedspolitik 
 • Uddannelse
 • Forskning
 • Professionsetik
 • Studerende - SDS
 • Den socialfaglige branche
 • Socialrådgiverdage 
 • Internationalt arbejde