Main menu

Gennemsnitslønninger i staten

Her finder du oversigter over den gennemsnitlige samlede løn fordelt på lønindplacering og landsdel.I oversigterne kan du se gennemsnitslønninger for 3. kvartal 2016 med og uden pension for socialrådgivere ansat i staten. Som socialrådgiver er din løn sammensat af en basisløn, evt. obligatoriske tillæg og tillæg der er lokalt forhandlet. Dertil kommer pension og feriegodtgørelse (feriegodtgørelse er ikke medregnet i disse oversigter).

Hvis du har behov for mere specifik lønstatistik, f.eks. på en bestemt arbejdsplads, kan du altid kontakte din konsulent. 

Om statistikken
I statistikken indgår kun socialrådgiveres gennemsnitslønninger. 

Der kan være andre end socialrådgivere ansat i de stillinger, der er vist i oversigterne, men de er under samme overenskomst som socialrådgivere. Det gælder dog ikke tal for Kriminalforsorgen. De omfatter kun socialrådgivere.

Gennemsnitslønnen er påvirket af en række konkrete forhold hos det enkelte medlem inden for rammerne af overenskomsten, herunder:

 • Specialviden f.eks. fra et fag eller videreuddannelse
 • Rekrutteringssituationen
 • Anden uddannelse og/eller supplerende uddannelse
 • Erfaring fra andet arbejde, herunder f.eks. studiejob

Både medlemmer og ikke-medlemmer indgår i statistikken. Ledere indgår ikke. 

Feriegodtgørelse er ikke medregnet. 

Hvis der er under 3 årsværk i en stilling, vil disse årsværk ikke indgå i statistikken. Hvis f.eks. der kun er to lærere ansat ved en Sosu-skole, så vil deres løn ikke fremgå af statistikken. 

Statistikken opgøres hvert år med tal for 1. kvartal.

Tallene kommer fra hjemmesiden Lønoverblik. Hvis du har spørgsmål - kontakt Lykke Brink: lb@socialraadgiverne.dk.

» Vejledning til Lønoverblik
» Løndefinitioner i Lønoverblik

Kriminalforsorgen
For ansatte ved kriminalforsorgen er disse stillinger omfattet:

 • Fuldmægtige og kursuskonsulenter
 • Socialrådgivere i basisstilling 1
 • Socialrådgivere i basisstilling 2
 • Konsulenter og koordinerende socialrådgivere
 • Ledende Socialrådgivere.
 • Viceforstandere

» Gennemsnitslønninger ansatte i Kriminalforsorgen (3. kvartal 2016)

Professionshøjskolerne
Tal for ansatte ved professionshøjskolerne omfatter følgende:
Lektor, tjenestemand

 • Lektor
 • Adjunktvikar 
 • Adjunkt

» Gennemsnitslønninger ansatte på professionshøjskolerne (3. kvartal 2016)

Sosu-skolerne
Ansatte ved Sosu-skolerne omfatter: 

 • Ledere og lærere SOSU

Der indgår derfor også tal for ledere som trækker gennemsnitslønnen op. 

» Gennemsnitslønninger ansatte på Sosu-skolerne (3. kvartal 2016)