Main menu

Historiegruppen

Historiegruppen i Dansk Socialrådgiverforening arbejder med at opspore og bevare kilder til foreningens historie og formidle foreningens udvikling fra starten i 1938 og til dags dato. 

Historiegruppen har bl.a. givet input til historiesitet på DS' hjemmeside, udarbejdet "kongerækken" over formændene i DS siden 1938, skrevet artikler på baggrund af interviews med tidligere formænd, optaget videointerview, arrangeret udstillinger m.m.

Historiegruppen arbejder løbende med at opspore og sikre viden, erindringer og historier fra foreningens medlemmer i forhold til uddannelsen, faget og DS som fagforening. Vi indsamler således dokumenter, fotos, bøger, fagblade, pjecer m.v., som dokumenterer og beskriver denne udvikling. Som noget nyt er vi i startet på at indsamle erindringer af og biografier om socialrådgivere, hvor deres liv og arbejde beskrives.  

Har du materiale liggende, som du synes kan have vores interesse, hører vi gerne fra dig – især hvis det er materiale fra før 1990.

Aktuelt består historiegruppen af:
Elsebeth Mortensen, tel. 4158 5114, elsebethmortensen@get2net.dk
Søren Jul Andersen, tel. 5338 8657, sorenandersen@stofanet.dk
John Guldager, tel. 5181 2402, johng2402@gmail.com
Bjarne Trier Andersen, tel 2167 8880, bjarne.trier.andersen@gmail.com