Main menu

Nyheder 2016

Overblik i debatten: Her er fakta om sociale ydelser

Mange forskellige tal bliver kastet rundt i debatten om overførselsindkomster og konsekvenserne af de nye, lave sociale ydelser. For at skabe overblik kortlægger Dansk Socialrådgiverforening nu fakta om blandt andet kontanthjælpsloftet, 225-timersreglen og integrationsydelsen.

Sådan gør du, hvis uheldet er ude til job-julefrokosten

Hvad gør du, hvis julefrokosten slår skår i dit forhold til kollegerne? Og hvem har ansvaret, hvis du kommer til skade under festivitassen? Vi bringer her en række råd til kulminationen på den store julefrokost-sæson.

DS til kommuner: Sverigesmodel er ikke et ”quick fix”

Mange kommuner glemmer det vigtige forarbejde, der er nøglen til Sverigesmodellens resultater i eksempelvis Herning Kommune, advarer DS, som nu giver en række råd til kommunerne om, hvad det kræver at implementere modellen ordentligt.

Tjek om din sociale indsats kan forventes at virke

Nyt SFI-redskab skal gøre det lettere at måle, om en social indsats kan forventes at virke. Også praksis, der ikke har været effektevalueret, bør anerkendes - men vi er ikke på vej væk fra evidenstankegangen, understreger forskningschef.

Overblik: Det vil den nye regering

Velfærdsforringelser, højere pensionsalder, besparelser på SU’en og mere privatisering. Men også fokus på sociale investeringer, indsatser for udsatte unge, hjemløse og opgør med unødigt bureaukrati. Der er både skidt og kanel i nyt regeringsgrundlag.

Guide: Sådan tager I godt imod nye medarbejdere

Modtagelsen har stor betydning for, hvordan nye medarbejdere trives på arbejdspladsen – og undersøgelser viser endda, at ansatte, som modtages godt på arbejdspladsen, har 70 procent større sandsynlighed for at være på arbejdspladsen om tre år. Ny guide skal hjælpe til den gode modtagelse.

Overblik: Det besluttede DS’ repræsentantskab

Nyt budget giver flere midler til DS’ medlemsservice, rammerne for tillidsrepræsentanternes arbejde skal styrkes, og besparelserne på socialrådgiveruddannelserne skal bekæmpes. Vi bringer her overblik over beslutningerne fra DS’ repræsentantskabsmøde.

Ny finanslov skærer i uddannelse og integration

Finanslovsaftalen forringer socialrådgiveruddannelsen og svækker rammerne for integrationsindsatsen til skade for udsatte borgere samt nuværende og fremtidige socialrådgivere, påpeger Dansk Socialrådgiverforening.

Socialrådgiver hædres for ph.d. om faglige forhold i jobcenter

Socialrådgiver og lektor på Professionshøjskolen Metropol, Anette Skals, har netop modtaget Dansk Socialrådgiverforenings Jubilæumslegat for sit arbejde med ph.d.’en ”Uarbejdsdygtig og hvad så?”, som konkluderer, at det faglige skøn fortsat lever i sagsbehandlingen på sygedagpengeområdet - men at budgetproblemer kan sætte det under pres.

Satspuljeaftale understreger behov for lovændringer

Socialrådgiverne har ros til satspuljeaftalerne for at styrke indsatser for helhedssynet. Men aftalen på beskæftigelsesområdet understreger, at der er brug for at styrke tilgangen til ressourceforløb, fleksjob, førtidspension og revalidering, mener DS.

Stor forskel på kommunernes brug af revalidering

Der er markant forskel kommunerne imellem på, om en borger kommer i betragtning til en revalidering eller ej. Det er et stort problem for borgernes retssikkerhed, understreger jurist.

DS: Servicelov-reform glemmer tværfagligt samarbejde

Et flertal i Folketinget har aftalt en reform af servicelovens voksenbestemmelser. Der er flere gode tiltag, men aftalen kan efterfølges af forringelser af kommunernes serviceniveau, advarer Dansk Socialrådgiverforening, der også savner fokus på tværfaglighed.

DS om whistleblowing: Anonym kritik er sidste udvej

Ny anonym whistleblower-side henvender sig direkte til socialarbejdere. Dansk Socialrådgiverforening bakker op om, at socialrådgivere ytrer sig kritisk, men anbefaler dem at gå til deres tillidsrepræsentant, som kan bringe kritikken videre til ledelsen.

Ny politisk aftale skal styrke sikkerhed på botilbud

Ny Christiansborg-aftale mod vold på botilbud er et skridt på vejen til styrket sikkerhed for ansatte og beboere, mener DS-formand Majbrit Berlau. Men aftalen løser ikke problemerne med kapacitet og normering i psykiatrien, understreger hun.

Tvivl om flertal: Dansk Folkeparti vil bevare revalidering

Set i lyset af revalideringsordningens gode resultater, er det ”mærkeligt,” at regeringen vil afskaffe ordningen, mener DF. Dermed er der tvivl om, hvorvidt regeringen kan få flertal til afskaffelsen. Socialrådgiverne opfordrer til at bevare ordningen.

Guide: Styrk din praksis med faglig sparring

Socialrådgivere kan bruge kollegial sparring som redskab til både at styrke deres faglighed og arbejdsmiljø. Vi bringer en række tip til, hvordan du får mest muligt ud af kollegial sparring.

Ny regionsformand vil øge socialrådgivernes indflydelse

Den nyvalgte formand for DS Region Øst, Rasmus Hangaard Balslev, vil styrke socialrådgivernes indsats for at få indflydelse på deres egen arbejdsplads. Ledere lytter mere til deres medarbejdere end til politikere, understreger han.

Kommuner: Kontanthjælpsloft presser vores ansatte

Otte ud af ti kommuner svarer i ny undersøgelse, at de oplever et øget pres på frontpersonalet som følge af kontanthjælpsloftet og 225-timersreglen. Presset på kommunale socialrådgivere har længe været uholdbart, og kommunerne bør ruste sig til endnu flere reaktioner sidst i oktober, advarer DS.

Guide: Sådan arbejder du trygt ude

Antallet af trusler og vold mod offentligt ansatte er stigende. Det gælder også for socialrådgivere. Ny pjece giver med enkle råd inspiration til at forebygge trusler og vold mod medarbejdere, der møder borgeren uden for arbejdspladsen.

Postnummer afgørende for aktivitetsparates ydelse

Der er stor forskel fra kommune til kommune på, hvor mange aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere, der undtages for 225-timersreglen. ”Tæt samarbejde med erhvervslivet påvirker vores vurdering af aktivitetsparate,” fortæller kommunal beskæftigelseschef.

DS demonstrerer mod fattigdom ved Folketingets åbning

Dansk Socialrådgiverforenings formand, Majbrit Berlau, er blandt talerne, som siger ”Ja til velfærd - nej til fattigdom”, når initiativet "Stop Fattigdom Nu" demonstrerer på Folketingets åbningsdag, 4. oktober.

DS: For sen håndsrækning til syge på kontanthjælp

Beskæftigelsesministeren vil have genåbnet en række kontanthjælpssager for at se, om borgerne reelt er for syge til at være på kontanthjælp. God udmelding, men den kommer alt for sent, og politikernes nøl har skadet både borgere og socialrådgivere, lyder det fra DS.

Skæbnedag for kontanthjælp presser socialrådgivere

De nye lave ydelser, som træder i kraft 1. oktober, presser ikke kun kontanthjælpsmodtagerne. Socialrådgivere oplever et enormt arbejdspres og advarer allerede nu om kaos, desperate borgere og udsigt til stor boligmangel.

DS advarer regeringen: Bevar revalidering

Regeringen vil som et led i sin 2025-plan afskaffe revalidering, der ellers er et af de mest effektive midler til at få eksempelvis nedslidte tilbage på arbejdsmarkedet. Både DS og sønderjysk succeskommune opfordrer regeringen til at bevare ordningen.

Dokumentation: Så skævt rammer 225-timersreglen

Nye tal indikerer store forskelle på, hvor stramt, kommunerne administrerer 225-timersreglen. Problematisk for retssikkerheden og resultat af uklar lovgivning, lyder det fra DS, som samtidig kritiserer, at aktivitetsparate udgør hovedparten af de ramte.

DEMO: Sig nej til nedskæringer og massefyringer

15. september afholdes der over hele landet en række demonstrationer mod nedskæringerne i den offentlige velfærd. Dansk Socialrådgiverforenings regionsformænd i Region Syd og Øst er deltagere ved arrangementer i Odense og Køge.

Gode råd: Sådan får du styr på studiet

Hvordan får man et forspring på socialrådgiverstudiet? Hvad med praktikken? Og kan man skaffe sig en genvej til drømmejobbet allerede inden endt uddannelse? Tre socialrådgivere og en studerende giver deres ”fif” til livet på socialrådgiverstudiet.

Esbjerg opruster det faglige samarbejde

Efter en hård periode med stort sagspres i Esbjerg Kommunes Familierådgivning, har DS og ledelsen aftalt at styrke det faglige samarbejde. Derfor har socialrådgiverne i rådgivningen fået ikke bare en, men hele tre nye tillidsrepræsentanter.

Socialrådgiverstudiet slår alle rekorder

Både søgning og optag på landets socialrådgiveruddannelser er i år højere end nogensinde før. Der er brug for masser af dygtige nye socialrådgivere - og netop derfor bør uddannelsens rammer styrkes, understreger de socialrådgiverstuderendes formand.

Minister: Socialrådgiveres sikkerhed kommer før økonomi

Beskæftigelsesministeren har på et møde med DS om forebyggelse af vold understreget, at sikkerhed er et ledelsesansvar og bør sættes over økonomiske hensyn. Vigtige signaler, understreger DS, som ser frem til politisk handling for voldsforebyggelse.

Tag godt imod nyuddannede med introforløb

Mange var nyuddannede blandt de 20 socialrådgivere, Børne- og Familieafdelingen i Sønderborg opnormerede med. Tillidsrepræsentanten foreslog ledelsen et introforløb inspireret af materiale fra DS og KL – det sikrer nu de nyuddannede et tryggere møde med praksis.

Statsrevisor-kritik: DS har advaret i årevis

Ti år efter anbringelsesreformen får anbragte børn stadigvæk ikke altid den hjælp, de har brug for og krav på, konkluderer Statsrevisorerne i ny beretning, hvor Socialministeriet kritiseres for manglende styring af området. DS er ikke overrasket over den hårde kritik: - Statsrevisorerne peger på udfordringer, som vi har advaret om i årevis, siger DS’ næstformand.

Få hjælp til bedre psykisk arbejdsmiljø

Kommunale arbejdspladser kan nu igen søge gratis hjælp til at forbedre det psykiske arbejdsmiljø. Tilbuddet om støtte, som er et resultat af OK15, kan være særdeles relevant for en række socialrådgiverarbejdspladser, vurderer arbejdsmiljøkonsulent i DS.

Stort flertal: Flere penge til flygtningearbejdet

To ud af tre danskere svarer i ny undersøgelse, at kommunerne skal kompenseres for deres ekstraudgifter til det stigende antal flygtninge. DS opfordrer til at styrke rammerne for arbejdet, mens KL advarer om nye nedskæringer i kommunernes service.

Syg i ferien – hvad har jeg ret til?

Hvis du er så uheldig at blive syg under din ferie, kan du få erstatningsferie. Men der gælder forskellige regler afhængig af, om du bliver syg, når din ferie begynder eller under ferien.

Dårligt psykisk arbejdsmiljø: Hver tredje socialrådgiverarbejdsplads fik påbud

Stor arbejdsmængde og tidspres og risiko for vold og trusler. Hver tredje arbejdsplads fik et påbud, da Arbejdstilsynet i 2015 gennemførte et særligt tilsyn med fokus på socialrådgiveres psykiske arbejdsmiljø, viser ny statusrapport. Konsekvenserne er medarbejdere, som bliver syge af at gå på arbejde, og borgere, som ikke får behandlet deres sager til tiden. Dansk Socialrådgiverforenings formand, Majbrit Berlau, frygter en forværring, når de nye, lavere ydelser nu skal implementeres.

Analyser: Store problemer med sikkerhed på bosteder

Det er ikke lykkedes at reducere omfanget af vold mod ansatte på botilbud de seneste 10 år, og det tværsektorielle samarbejde fungerer utilstrækkeligt, konkluderer to nye analyser blandt andet. DS efterlyser nye initiativer.

Socialrådgivere: Ultimatum skader stofbehandling

Det udfordrer og fordyrer indsatsen, når stofmisbrugere skal vælge mellem enten stoffri behandling eller skadesreduktion. Sådan lyder det fra to socialrådgivere, som netop har repræsenteret Danmark ved FN-topmøde i New York om netop stofbehandling.

Prismodtager: Det har været kampen værd

Odense-socialrådgiveren Susanne Fasting Artz har modtaget endnu en pris for sin kamp mod kommunens ulovlige lukning af en række børnesager. Forløbet har været hårdt, men givtigt, og støtten fra hendes fagfæller har været afgørende.

Hårdere straf for trusler mod socialrådgivere

Regeringen har lanceret sin såkaldte ”Respektpakke,” som blandt andet skærper straffen for vold og trusler mod offentligt ansatte. Vigtigt signal, men forebyggelse er afgørende, understreger DS.

Læs Majbrit Berlaus 1. maj-tale

DS' formand Majbrit Berlau var blandt hovedtalerne til LO og FTF's 1. maj.-arrangement i i Køge. Her kan du læse hendes tale.

Støtteerklæring til ansatte på psykiatrisk bosted Lindegården

Dansk Socialrådgiverforening har i dag sendt en støtteerklæring til de ansatte på det psykiatriske bosted Lindegården, som holder fagligt møde for at sætte fokus på den manglende sikkerhed – en af deres kolleger blev dræbt af en beboer i sidste måned.

Ny vejledning: Færre voldssager skal politianmeldes

Voldsramte ansatte kan nu igen undlade at politianmelde eksempelvis børn, demente eller psykisk syge ud fra pædagogiske eller behandlingsmæssige hensyn, fastslår Justitsministeriet i en ny vejledning, som DS har været med til at arbejde for.

Donation på 750 mio. kan løfte sociale investeringer

En fondsdonation på 750 millioner kroner fra Den A.P. Møllerske Støttefond kan give et markant løft til det sociale område. Formand Majbrit Berlau er begejstret og takker fonden for at have inddraget Dansk Socialrådgiverforening.

DS klar med nye vejledende sagstal

DS har netop revideret sine vejledende sagstal. Som noget nyt er der udviklet sagstal for ressourceforløb og fleksjob – og et sagstal, der matcher den svenske model på børneområdet. DS’ formand opfordrer medlemmerne til at bruge de vejledende sagstal aktivt.

Konference: Socialrådgiveres ytringsfrihed er afgørende

Det er et alvorligt problem, når socialrådgivere er bange for at ytre sig offentligt, understreger fællestillidsrepræsentant i Randers Kommune Henrik Manero Hald. Han er blandt talerne ved konference om offentligt ansattes pressede ytringsfrihed.

Søg støtte til et bedre psykisk arbejdsmiljø

Har I ondt i det psykiske arbejdsmiljø på din arbejdsplads? Så er der gratis hjælp at hente fra et nyt konsulentkorps, som er et resultat af OK15. Fem konsulenter er klar til at hjælpe ledere, tillidsvalgte og MED-udvalg. Ansøgningen er åben nu.

Ny - gratis - håndbog om seksuelt krænkede børn

Hvert tiende barn i Danmark oplever seksuelle krænkelser, men kun en ud af fem krænkede børn fortæller det til nogen og får hjælp. En ny - og gratis - håndbog sætter fokus på, hvordan man hjælper et barn med at fortælle om sin ”hemmelighed”.

Fattigdom øger risiko for omsorgssvigt

En ny rapport konkluderer, at fattigdom er en overset belastningsfaktor i forståelsen af, hvad omsorgssvigt er. Lektor Adam Johansen, som står bag rapporten, opfordrer socialrådgivere til at interessere sig mere for, hvordan fattigdom påvirker familierne.

Statsrevisorer kritiserer minister for reformhastighed

Statsrevisorerne giver Beskæftigelsesministeriet kritik for først meget sent at sørge for, at kommunerne havde et sikkert grundlag til at implementere tre reformer. DS’ formand håber, at ministeren fremover vil ændre praksis og sikre den nødvendige tid.

Udflytning presser Socialstyrelsen

Socialstyrelsens afdeling i København er blandt de statslige arbejdspladser, som skal udflyttes. Knap 200 ansatte – heraf cirka 18 socialrådgivere – skal flyttes til Odense. Det rammer arbejdsmiljøet på flere måder, fortæller TR.

Guide: Konsekvenser af de nye lave ydelser

I morgen træder loven om den nye integrationsydelse i kraft. Sammen med kontanthjælpsloftet og 225-timers reglen kommer det til at betyde et stort arbejdspres for socialrådgivere. DS har lavet fem notater som inspiration til at tackle konsekvenserne af de nye lave ydelser.

DS om topartsaftale: Skridt i den rigtige retning

Aftalen kan styrke flygtninges overgang fra asylcentrene til kommunerne og bane vejen for en mere fleksibel boligplacering og ikke mindst en forenkling af reglerne i integrationsindsatsen, siger Majbrit Berlau, formand for Dansk Socialrådgiverforening. Hun advarer dog mod at forkorte integrationsprogrammet.

DS: Serviceloven skal også gælde udsatte asylbørn

Serviceloven bør gælde alle børn, uanset om de har lovligt ophold i Danmark eller ej. Det mener Dansk Socialrådgiverforening, som har påpeget, at loven er uklar – og det kan betyde, at udsatte asylbørn ikke får den hjælp, de har brug for.

Socialrådgiver hædret for sin indsats

”En fantastisk person, hvis hjerte brænder for de udsatte – uanset om det er flygtninge, børn eller andre udsatte grupper”. Sådan beskriver kollegaerne i deres indstilling socialrådgiver Samira Lastat, der netop har fået Olivia Prisen 2015 for sit arbejde og sin frivillige indsats.

Sådan bliver din MUS-samtale vellykket

Det er vigtigt at forberede sig grundigt før medarbejderudviklingssamtalen (MUS), så det kan blive en god og udbytterig samtale for både dig og din leder, råder faglig konsulent ved DS.

DS frygter flere afsavn hos kontanthjælpsmodtagere i fremtiden

SFI’s rapport om fattigdom og afsavn viser, at der er en meget kraftig sammenhæng mellem at være på kontanthjælp og at have materielle og sociale afsavn. Men afsavnene vil kun blive endnu større, når kontanthjælpsloftet bliver en realitet. Særligt børn af kontanthjælpsmodtagere vil opleve flere afsavn, og det kan få alvorlige konsekvenser, advarer Majbrit Berlau, formand for Dansk Socialrådgiverforening.

Integration: Kun 11 procent i job efter virksomhedspraktik

Flygtninge skal i job fra dag ét, lyder det fra politikerne. Ekspert advarer imod at tro, at virksomhedspraktik pr. automatik fører til job. Det kræver stærkt fokus på reelle jobåbninger. DS opfordrer regering til at tage ansvar for at finde flere jobåbninger.

10 gode råd til nyuddannede socialrådgivere

Det bugner med nyuddannede socialrådgivere landet over, men for mange kan det være en stor mundfuld at starte på den første arbejdsplads. Et nyt inspirationsmateriale, lavet i et samarbejde mellem DS og KL, guider nyuddannede godt ind i faget og arbejdet.

Invitation: Konference om psykisk arbejdsmiljø

I maj lancerer KL og Forhandlingsfællesskabet en ny fælles indsats for et godt psykisk arbejdsmiljø på de kommunale arbejdspladser. Initiativet kaldes SPARK og består af et konsulentkorps. Som startskud inviteres til en stor konference i april.

DS: 16 forslag til bedre integration

I tirsdags vedtog Folketinget de omdiskuterede asylstramninger. Samtidig vil regeringen sende endnu flere på den lave integrationsydelse. Det kommer til at ramme hårdt, understreger DS og peger i et nyt notat på, hvad der kan styrke integrationen.

Stor mangel på socialrådgivere i de mindre kommuner

Ledigheden blandt socialrådgivere er meget lav – og efterspørgslen er stigende, konkluderer ny analyse fra Dansk Socialrådgiverforening. Nyuddannede fylder dog relativt meget i ledighedsstatistikken – de opfordres til at søge job i de mindre kommuner.

Arbejdsgiverne skal forebygge vold uden for arbejdstid

Ved årsskiftet blev det arbejdsgivernes ansvar at planlægge arbejdet og vejlede de ansatte, så de også uden for arbejdstid har mindst mulig risiko for at blive udsat for arbejdsrelateret vold og trusler.

Trepart: Styrk arbejdsmiljø og rummeligt arbejdsmarked

Ved de kommende trepartsforhandlinger bør flere jobåbninger for de mange ledige samt investeringer i uddannelse, revalidering og omskoling være vigtige temaer, mener DS-formand. Det samme gælder arbejdsmiljø og mulighed for tilbagetrækning.

DS: Lov om integrationsydelse for udlændinge bør udsættes

Hårdt kritiseret lovforslag om integrationsydelse for udlændinge vil skabe voldsomt arbejdspres for socialrådgivere. Hvis regeringen vælger at gennemføre forslaget, bør lovens ikrafttræden udsættes til 1. januar 2017, så socialrådgiverne kan nå at rådgive familierne, understreger DS’ formand.

Giv nyuddannede en god start på arbejdspladsen

Skal I have nyuddannede kolleger i det nye år? Så hjælp dem med at finde sig godt til rette hos jer. Brug Dansk Socialrådgiverforenings og KL’s inspirationsmateriale til gode introduktionsordninger og mentorordninger.

Socialrådgivere om respektpakke: Husk forebyggelsesindsats

Det er glædeligt, at justitsministerens ’respektpakke’ sætter fokus på problemerne med vold, trusler og chikane mod offentligt ansatte. Men styrkes den konfliktforebyggende indsats ikke, risikerer pakken at ende som symbolpolitik, advarer DS.

Sygedagpenge: Minister skal forklare sig efter samråd

Syge borgere bærer ikke den økonomiske risiko, hvis kommunen har ansvar for, at de ikke er udredt inden for tidsfristen på 22 uger. Sådan lød det højst opsigtsvækkende fra beskæftigelsesminister Jørn Neergaard under et samråd i Folketinget, og de udtalelser skal ministeren nu forklare.

Top 10: Det læste I om i 2015

OK15, Kontanthjælpsloft og socialrådgivere, som sagde fra, skabte overskrifter på socialområdet i 2015. Men hvilke historier var socialrådgiverne selv mest interesserede i? Vi bringer her de ti mest læste historier på socialraadgiverne.dk fra 2015.

Godt nytår - med udvikling og udfordringer i det sociale arbejde

Dansk Socialrådgiverforenings formand, Majbrit Berlau, ønsker socialrådgiverne godt nytår og takker for deres store indsats i året, der er gået. Og så ser hun frem til et 2016, som vil byde på både udvikling og udfordringer for socialrådgivernes fag og arbejdsliv.