Main menu

Høringssvar 2017

Lovforslag om personlige, borgerstyrede budgetter

DS-høringssvar til lovforslag om borgerstyrede budgetter. Handicappede og udsatte borgere kan få 50.000 kr. som et budget, de selv kan bruge for at få bedre rehabilitering og livskvalitet. DS støtter forslaget, som giver modtagerne langt større medbestemmelse.

Lov om tilkøb af socialpædagogisk ledsagelse til ferier

DS er positive overfor ændringsforslaget. DS præciserer, at tilkøbsmuligheden ikke må reducere borgerens ret til, at få socialpædagogisk ledsagelse til ferieophold af kortere varighed, som en del af en bevilget indsats efter § 85 i lov om social service.

Lovforslag om specialiserede socialpsykiatriske afdelinger

DS støtter, at forslaget italesætter både faglighed, rammer og inddragelse af berørte borgere, samt ansattes arbejdsmiljø. Men savner at forslaget adresserer udvikling og drift af behandlingstilbud målrettet borgere som både er psykisk syge og misbrugere.