Main menu

Debatindlæg 2016

Sverigesmodellen er ikke et ”quick fix” – succes kræver prioritering

Sverigesmodellen er det mest perspektivrige tiltag, vi i mange år har set på børneområdet. Men arbejdsmodellen kræver stor forberedelse, høj faglighed, og en seriøs investeringsstrategi i kommunen - vanskelige processer, understreger DS-næstformand i et debatindlæg i Danske Kommuner.

Fattigdom er tidens største udfordring

Den stigende fattigdom følge af indførelsen af kontanthjælpsloftet, 225-timersreglen og integrationsydelsen er absolut den største udfordring for den nye social- og børneminister, Mai Mercado (K), skriver DS-formand Majbrit Berlau i et debatindlæg på Altinget.dk

Socialrådgiverne afventer fakta

Beskæftigelsesministeren kalder faldet i antallet af danskere på kontanthjælp et resultat af de nye lave sociale ydelser. Glædeligt, hvis flere er kommet i job – men det viser tallene reelt ikke noget om, påpeger DS-formand Majbrit Berlau i et debatindlæg i Berlingske.

Sverigesmodellen forudsætter højt kvalificerede sociale tilbud

Udvikling og opkvalificering af kommunernes sociale indsatser spiller en central rolle i den såkaldte Sverigesmodel. Dette bør få langt større opmærksomhed skriver DS-næstformand Niels Christian Barkholt og Simon Østergaard Møller fra Metodecentret i et debatindlæg på Altinget.dk

Regeringen skal styrke fællesskaberne i udsatte boligområder

Regeringen siger, at de vil modvirke isolation af beboere i udsatte boligområder. Men i praksis gør de det modsatte. Der er brug for at finde den sociale værktøjskasse frem og skabe stærke fællesskaber, skriver DS-formand Majbrit Berlau i debatindlæg på Arbejderen.dk.

Vejen fra et trygt liv til en social deroute er blevet meget kort

27. november samler Kirkens Korshær ind til fordel for fattige i Danmark. Men kan man i et land med nogle af verdens højeste sociale ydelser tale om, at nogle lever i fattigdom? Debatindlæg af Majbrit Berlau, formand for Dansk Socialrådgiverforening – bragt i Berlingske Tidende.

Fagformænd: 43.500 børn ofres på symbolpolitikkens alter

Regeringens kontanthjælpsloft har med et snuptag øget risikoen for, at en stor del af danske børn bliver en del af en underklasse, advarer Dansk Socialrådgiverforenings formand, Majbrit Berlau, i et fælles debatindlæg med Danmarks Lærerforening og BUPL bragt i Politiken.

Regeringens økonomiske politik bidrager til isolation

Regeringen finder det uacceptabelt, når mennesker isolerer sig fra det omgivende samfund. På den baggrund kan det undre, at regeringen via sin økonomiske politik isolerer titusindvis af mennesker i fattigdom og vanskeliggør de sociale indsatser, understreger DS-formand, Majbrit Berlau på Altinget.dk.

En målrettet visitation kræver, at vi har noget at visitere til

En styrkelse af sikkerheden for ansatte og beboere på forsorgshjem og botilbud kræver, at der kommer styr på kapacitetsproblemerne i psykiatrien. Dette er afgørende, hvis den målrettede visitation skal fungere, påpeger Majbrit Berlau, formand for Dansk Socialrådgiverforening, over for Altinget.dk.

Nu betaler vi prisen for en uklar lovgivning

Kontanthjælpsmodtagere bliver behandlet vidt forskelligt alt efter, hvilken kommune, de bor i. Både borgere og socialrådgivere betaler nu prisen for en uklar lovgivning omkring 225-timers-reglen, advarer Dansk Socialrådgiverforenings formand, Majbrit Berlau på Arbejderen.dk.

Uklar lovgivning rammer borgere og socialrådgivere i kommunerne

Der er stor forskel fra kommune til kommune på andelen af aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere, som fritages for 225-timersreglen. De store udsving er problematiske for borgernes retssikkerhed og for de kommunalt ansatte socialrådgiveres arbejdsmiljø, advarer Majbrit Berlau i Danske Kommuner.

Behandlingstilbud til psykisk syge er et skridt på vejen

Et særligt behandlingstilbud til psykisk syge misbrugere er et skridt på vejen for udsatte med dobbeltdiagnoser. Men det skal være et helhedsorienteret behandlingstilbud, der både giver psykiatri- og misbrugsbehandling, understreger DS' formand, Majbrit Berlau, over for Altinget.dk.

Opråb fra socialrådgivere: Frygter bølge af boligudsættelser

Folk, der åbenlyst ikke er klar til at varetage et job, bliver erklæret jobparate på grund af politikernes stramninger. Det skriver socialrådgiverne i dette indlæg med hjælp fra en socialrådgiver fra en vestsjællandsk kommune. Debatindlæg af Majbrit Berlau - bragt på Altinget.dk.

Lad os sadle om i de kommunale børnesager, hvad venter vi på?

Inddrag udsatte børn i deres egen sag og giv socialrådgiverne bedre mulighed for at løfte arbejdet, hvis Rigsrevisionens kritik af børneområdet skal imødekommes, skriver DS-næstformand, Niels Christian Barkholt, og direktør i Børns Vilkår, Rasmus Kjeldahl, i Politiken.

Kender politikerne på Christiansborg de ledige?

Politikerne insisterer på, at kontanthjælpsmodtagere kommer i arbejde, bare det økonomiske incitament er stort nok. I bedste fald må det tages som et udtryk for manglende viden om mennesker på kontanthjælp. Debatindlæg af Majbrit Berlau, formand for DS - bragt på Arbejderen.dk.

Ved politikerne, hvem kontanthjælpsmodtagerne er?

Det er bekymrende, at beskæftigelsesministeren vurderede, at 8.000 fuldtidspersoner ville blive berørt af 225-timers reglen, når 48.777 endte med at modtage et brev om reglen i sidste uge. Debatindlæg af Majbrit Berlau, formand for Dansk Socialrådgiverforening - bragt på Altinget.dk.

Regeringen ”glemmer” fattigdom i sin sociale redegørelse

Redegørelsen springer hen over afgørende socialpolitiske ændringer som kontanthjælpsloftet, 225-timers reglen og integrationsydelsen, selvom det er indlysende, at den fattigdom, de skaber, vil få særdeles stor social betydning. Debatindlæg af Majbrit Berlau, bragt i Jyllands-Posten

Fallit. Bureaukratiet har ødelagt det sociale system

Når overholdelse af loven er bundet op på flueben - på bekostning af indholdet i de sociale indsatser - fører det til en falsk retssikkerhed og skader det sociale arbejde, skriver DS-næstformand, Niels Christian Barkholt, i et debatindlæg til magasinet Ræson.

Arbejdspladsen som en arena for læring

Som et greb til at finde ressourcer, øge trivslen på arbejdspladsen og skabe velfærd med gennemslagskraft er det værd at investere i at skabe et stærkt vidensmiljø på arbejdspladsen. Frontmedarbejderes viden skal langt bedre i spil, skriver DS’ næstformand i magasinet Kommunen.

Kære politikere: Se virkelighedens velfærd

Vi kan ikke klare flere nedskæringer i velfærden. Valget sidste år gav solidt flertal til partier, som ønsker at styrke velfærden. Det er på tide, at det flertal gør valgløfterne til handling, skriver DS-formand Majbrit Berlau på arbejderen.dk.

Stjæler fra de fattige kommuner

Omprioriteringsbidraget er en skjult måde at slanke den offentlige sektor på, så politikerne kan gå ud senere som den glade giver med skattelettelser og prioritere særlige velfærdsområder, som politikerne mener trænger til midler - midler, som politikerne selv har været med til at tage fra de fattige kommuner.

Borgerne skal ikke blive kastebolde

Samarbejdet mellem kommunernes forvaltninger skal styrkes, så udsatte borgere ikke kommer i klemme. Det mener Majbrit Berlau, formand for Dansk Socialrådgiverforening.

Drop kontroltyranni - vis tillid

Kære politikere, I har gang på gang lovet os afbureaukratisering, men intet er sket. Det er tværtimod blevet værre. Vær modige, slip lidt af kontrollen, inddrag os og lad os gøre det vi er gode til. Kære politikere, hav tillid til os.

Velfærden halter

I løbet af de seneste syv år har Danmark fået 30.000 færre kommunalt ansatte. Det kan mærkes, og med omprioriteringsbidraget og mulige skattelettelser rundt om hjørnet er der desværre intet, der tyder på, at anstændig velfærd står på regeringens ønskeliste.

Kom ud og se virkelighedens velfærd, Ove Kaj Pedersen

Majbit Berlau m.fl. svarer på professor Ove Kaj Pedersens kritik: Sandheden er, at der naturligt er en række sammenfald mellem de offentligt ansattes og det brede fællesskabs interesser - i hvert fald hvis man er tilhænger af en velfærdsstat, hvor vi i fællesskab tager os af børnene, de syge og de ældre.

Der er brug for en handlingsplan mod vold

Giv os en effektiv national handlingsplan mod vold. Der skal handling til nu - så de psykisk sårbare får den hjælp, de har brug for, og før flere medarbejdere mister livet.

Pengene skal blive i velfærden

Sammen med fem andre fagforeningsformænd foreslår Dansk Socialrådgiverforenings formand Majbrit Berlau tre garantier, så der bliver tale om reel sikring af den kommunale velfærd – og ikke en nedprioritering.

Arbejdet må aldrig koste livet

Det er desværre ikke første gang, at en medarbejder mister livet af at gå på arbejde i psykiatrien. Siden 2012 er det sket ikke mindre end fem gange. En af årsagerne er de konstante nedskæringer på området.

Ligestilling er en god forretning

Selv små forbedringer af den økonomiske ligestilling mellem mænd og kvinder vil gavne samfundsøkonomien. Derfor er der al mulig grund til at forbedre ligestillingen mellem kønnene. Debatindlæg af blandt andre Majbrit Berlau bragt i Berlingske Tidende.

Skal vi tvangsadoptere børn uden at fortælle dem om det?

Det bør være et mål at sikre mere åbenhed i forbindelse med tvangsadoption, så det adopterede barn kender til sin adoption og til det biologiske ophav. Debatindlæg bragt i Jyllands-Posten af Niels Christian Barkholt, næstformand, næstformand i Dansk Socialrådgiverforening og Flemming Bøchmann Andersen, adoptivfar og konsulent.

Sygdom skubber tusinder ud af arbejdsmarkedet

Politikerne har intet øje for, hvem modtagerne af de sociale ydelser rent faktisk er, og hvorfor de er endt uden for arbejdsmarkedet. Debatindlæg på politiken.dk af Majbrit Berlau, formand i Dansk Socialrådgiverforening