Main menu

Ytringsfrihed og etik arbejdsgruppe

Book arbejdsgruppen nu til at kickstarte en debat på jeres arbejdsplads 

Vi kommer ud til jer! 

DS’ arbejdsgruppe om ytringsfrihed og etik er klar til at komme ud i alle afkroge af landet for at sætte gang i en debat om hvilke etiske dilemmaer vi som socialrådgivere møder i jobbet, og hvordan mulighederne er for at bruge ytringsfriheden.

Book et besøg nu!  Kontakt konsulent i DS Nicolai Paulsen på np@socialraadgiverne.dk eller 2129 8717 og bed om at få besøg fra gruppen. Bookninger aftales efter først-til-mølle-princippet.

En eller to fra gruppen vil deltage i et fyraftensmøde eller lignende i socialrådgiverklubben/-arbejdspladsen. Det skal sætte gang i debatten og samtidig indsamle viden for blandt andet at kunne rådgive endnu bedre i en tid, hvor ytringsfriheden og etikken er under pres.

Syv socialrådgivere med interesse, viden og engagement i forhold til ytringsfrihed og professionsetiske dilemmaer deltager i den nye arbejdsgruppe. Gruppen præsenteres herunder:

Henrik Leo Mathiasen Ansat ved Aarhus Kommune – Døgncentret for Børn og Familier
Uddannet socialrådgiver 1978 i København
Medlem af DS’ Hovedbestyrelse
Ulla Steno Ansat ved Brøndby Kommune – Værestedet
Uddannet socialrådgiver 2013 i København
Fælles TR i Brøndby Kommune
Lone Kidmose Privatansat socialrådgiver
Uddannet socialrådgiver 2003 i Aarhus
Line Britt Madsen Orlov
Uddannet socialrådgiver 2010 i Esbjerg
Uddannet cand.soc. 2013 i Aalborg
Malene Thackrah Ansat ved Ballerup Kommune – Børn & Familie
Uddannet socialrådgiver 2013 i Esbjerg
Maj Thorsen Ottesen  Ansat ved Favrskov Kommune – Jobcenter
Uddannet socialrådgiver 2009 i Aarhus
Nina Oetzel Ansat ved Ringsted Kommune – Børn- og Ungerådgivningen
Uddannet socialrådgiver 2006 i Odense
Uddannet cand.pæd. i pædagogisk psykologi 2016 i Aarhus

Gruppen skal bidrage til et landsdækkende DS-projekt med fokus på ’Integration af den etiske debat’. Projektets mål er at sætte gang i en debat om dilemmaer, som medlemmerne kan identificere sig med, og samtidig indsamle viden der kan hjælpe DS til at rådgive endnu bedre i en tid, hvor ytringsfriheden og etikken er under pres. Gruppens opgave er at sætte gang i debatten på så mange arbejdspladser som muligt, og samtidig indsamle eksempler på socialrådgivernes muligheder og begrænsninger for at ytre sig om etiske dilemmaer der opstår i jobbet.