Main menu

Europæisk socialarbejderkonference på Island 2017

Sammenslutningen af socialrådgivere i Europa (IFSW Europe) afholder konference i Reykjavik på Island den 28.-30. maj 2017 med overskriften ’Marginalization and Social Work in a Changing Society’.

Indsend forslag til en præsentation
Medlemmer af Dansk Socialrådgiverforening, der arbejder med et socialfagligt projekt/metode, som de gerne vil dele med andre på den europæiske konference, opfordres til at sende deres forslag til en præsentation til Dansk Socialrådgiverforening, att.: Nicolai Paulsen på e-mail np@socialraadgiverne.dk. Deadline for dette er den 27. maj 2016.

Målet med konferencen er at udveksle god praksisviden på tværs af Europa, og dit emne kan udspringe af beskrivelser af godt socialrådgiverarbejde og/eller udviklingsprojekter i socialt arbejdes praksis.

Dansk Socialrådgiverforening har mulighed for at sende fem forslag til præsentationer til konferenceplanlæggerne.

Beskrivelsen af forslag til en præsentation skal skrives på engelsk ved udfyldelse af et skema. I er velkommen til at medsende supplerende beskrivelser på dansk og/eller links til DS, som vil indgå i DS’ udvælgelse af fem forslag, men som ikke sendes videre til Island.

Det primære konferencesprog vil være engelsk.

Læs mere
Du kan se mere om konferencen på konferencens hjemmeside

Rejse-tilskud fra Dansk Socialrådgiverforening
DS uddeler et antal stipendier som tilskud til rejse, ophold mv. til medlemmer, der får optaget en workshop eller anden præsentation. Der gives kun et tilskud pr. workshop, hvis I er flere om at afholde den.

Har du spørgsmål
Du kan kontakte Nicolai Paulsen i DS’ sekretariat på e-mail np@socialraadgiverne.dk, hvis du har spørgsmål til indsendelse af forslag til workshops.