Main menu

Lovændringer

Lovændringerne blev behandlet på Repræsentantskabsmødet 18.-19. november 2016 

Oversigt over forslag
» Ændring af regionernes generalforsamling til lige år, forslag af Hovedbestyrelsen (bilag 7.1)
» Bortfald af minimumantal suppleanter til Repræsentantskabet, forslag af Hovedbestyrelsen (bilag 7.2)