Main menu

Vedtægtsændringer

Vedtægtsændringerne blev behandlet på Repræsentantskabsmødet 18.-19. november 2016 

Oversigt over forslag
» Forslag til revision af Lønningsvedtægt, forslag af Hovedbestyrelsen (bilag 8.1)