Main menu

Dagsorden og formalia

Forslag til dirigenter, forretningsorden, dagsorden og tidsplan blev behandlet på Repræsentantskabsmødet 18.-19. november 2016

Oversigt over forslag
» Stemmeudvalg, forslag af Hovedbestyrelsen (bilag 1.1)
» Dirigenter, forslag af Hovedbestyrelsen (bilag 1.2)
» Forretningsorden, forslag af Hovedbestyrelsen (bilag 1.3)
» Dagsorden, forslag af Hovedbestyrelsen (bilag 1.4)
» Tidsplan, forslag af Hovedbestyrelsen (bilag 1.5)
» Tidsplan, forslag af Hovedbestyrelsen (bilag 1.5.1)
» Mødeudvalg, forslag af Hovedbestyrelsen (bilag 1.6)