Main menu

Regnskab

Regnskabet blev behandlet på Repræsentantskabsmødet 18.-19. november 2016 

Oversigt over bilag

» Regnskabsoversigt 2014 og 2015 (Bilag 3.1)
» Årsrapport 2014 (Bilag 3.2)
» Notat om regnskabet 2014 (Bilag 3.3)
» Årsrapport 2015 (Bilag 3.4)
» Notat om regnskabet 2015 (Bilag 3.5)
» Internt regnskab for DS Aktionsfond 2014 (Bilag 3.6)
» Internt regnskab for DS Aktionsfond 2015 (Bilag 3.7)
» Budgetrevision 2016 (Bilag 3.8)
» Erklæring fra kritisk revisor (Bilag 3.9)