Main menu

Skal børnefattigdom være udbredt i Danmark?

Konference - 3. oktober 2016

Den 1. oktober trådte kontanthjælpsloftet og 225-timersreglen i kraft. De nye fattigdomsydelser sender tusindvis af børn direkte ud i fattigdom. BUPL, Dansk Socialrådgiverforening og Red Barnet stilleder med oplæg fra blandt andre SFI, AE og Børnerrådet skarpt på, hvilke sociale konsekvenser det har. Vi diskuterede, hvordan det rammer børnene her og nu, og hvordan et liv i fattigdom påvirker hele deres fremtid. Børn må ikke blive fattige i stilhed. 

Materialer fra konferencen "Børnefattigdom i Danmark"

  • Program
  • Hvordan rammer Kontanthjælpsloft, 225-timers reglen og integrationsydelsen børnene? – udvikling i børnefattigdommen i Danmark som følge af de nye reformer - Oplæg ved Jonas Schytz Juul, Analysechef, Arbejderbevægelsens Erhvervsråd
  • Hvordan klarer børn i lavindkomstfamilier sig som voksne? Fx når det gælder indkomst og uddannelsesog job muligheder - Oplæg ved Hans Henrik Sievertsen, SFI - Det nationale forskningscenter for velfærd
  • Fattigdom og afsavn i et børneperspektiv - Oplæg ved Line Emma Jønson, Analysekonsulent i Børnerådet