Main menu

Mænd kan få genoptaget deres arbejdsskadesager

En EU-dom fra 2014 fastslår, at en række danske mænd har fået udbetalt for lidt i arbejdsskadeerstatning. Dansk Socialrådgiverforening anbefaler, at mænd, der kan have fået for lidt i erstatning, kontakter Arbejdsmarkedets Erhvervssikring og/eller DS 

Forskelsbehandling på baggrund af køn i arbejdsskadesager er ifølge EU-domstolen ulovligt. Det blev fastslået i en EU-dom i 2014.

På den baggrund har Arbejdsmarkedets Erhvervssikring med virkning pr. 1. marts 2015 ændret beregningerne, så mænd og kvinder får erstatning ud fra de principper, der er udtrykt i dommen.

Det betyder, at en række danske mænd fra 1984 indtil 1. marts 2015 har fået for lidt i arbejdsskadeerstatning.

Alle arbejdsskadede skal have beregnet erstatning på ens vilkår – uanset køn. Dansk Socialrådgiverforening anbefaler derfor mænd, der kan have fået for lidt i arbejdsskadeerstatning, at kontakte Arbejdsmarkedets Erhvervssikring og/eller Dansk Socialrådgiverforening, så de kan få den erstatning, de har krav på. 

Følgende betingelser der skal være opfyldt:

  • At du er mand
  • At du har fået anerkendt en sag om en arbejdsulykke 
  • At du i perioden 22. december 1984 til 1. marts 2015 har fået udbetalt erstatning for erhvervsevnetab som et engangsbeløb
  • At du har været offentligt sikret (altså at din erstatning blev udbetalt af staten, regioner, selvforsikrede kommuner eller Folkekirken)

Ønsker du at få genoptaget din sag, skal du skrive til Arbejdsmarkedets Erhvervssikring - aes@aes.dk.