Main menu

OK18

Forberedelserne til OK18-forhandlingerne på det offentlige område er allerede i fuld gang.

I DS har hovedbestyrelsen nedsat en forhandlingsdelegation, som leder og fører forhandlingerne for DS. Hovedbestyrelsen har desuden vedtaget et OK18-oplæg, hvor de har identificeret fire overordnede temaer. 

  • Løn og pension - som åbenlyst handler om lønforhøjelser og forhøjelse af pensionsprocenten.
  • Arbejdsliv - som især handler om kompetenceudvikling og arbejdstid og timebank
  • Livsfaser - som handler om særlige perioder i arbejdslivet som når man er nyuddannede eller senior.
  • TR-vilkår - som også handler om vores tillidsvalgte TR-vilkår

Hovedbestyrelsen's oplæg danner også grundlag for den medlemsinvolvering, der med TR-konferencen i marts nu er igangsat. I DS ønsker vi en så bred medlemsdebat som muligt ude på alle socialrådgiver-arbejdspladserne. Og regionsformændene står klar til at deltage i arbejdspladsmøder og debatter om OK18. Så har du lyst til at få din regionsformand eller formanden for DS, Majbrit Berlau, som også er forhandlingsdelegationens formand, på besøg til OK18-debat, så tag fat i regionskontoret eller sekretariatet. 

Hvis du allerede nu har forslag til krav til OK18-forhandlingerne, så kan du også gøre det elektronisk her.

Prioriteringsspil
Til brug for involvering og gode OK18 debatter og prioritering med medlemmerne har vi udviklet et prioriteringsspil. Hvis du ikke har mødt det på TR-konferencen kan du tage fat i din DS-konsulent og få sparring på hvordan du kan bruge spillet.
» Prioriteringskort
» Prioriteringskortene – supplerende forklaringer
» Vejledning til prioriteringsspil