Main menu

Tidsplan for OK18

 

 

Periode Forhandlingsforløbet Aktiviteter i DS
April - september 2017 Medlemsdebat Debatten foregår på arbejdspladserne, i DS's regioner og på hjemmesiden.
August 2017

Udtagelse af krav på det statslige område - frist i DS er 15. august

DS’s hovedbestyrelse udtager krav, og kravene på det statslige område koordineres i CO10/CFU.

September - december 2017

Udtagelse og udveksling af krav på det kommunale og regionale område

DS's hovedbestyrelse udtager krav til arbejdsgiverne. Kravene koordineres med andre organisationer inden de udveksles med arbejdsgiverne. På det statslige område koordineres kravene i CO10/CFU. På det kommunale/ regionale område koordineres kravene i OAO/Forhandlingsfællesskabet.
December 2017 - februar 2018 Forhandlinger DS's forhandlingsdelegation er mandat-givende på vegne af hovedbestyrelsen under forhandlingerne.
Marts - april 2018 Afstemning om forhandlingsresultatet DS holder TR og medlemsmøder om resultatet.
DS's medlemmer stemmer om forhandlingsresultatet via urafstemning.
 April 2018  De nye overenskomster træder i kraft DS og arbejdsgiverne udarbejder nye overenskomster og aftaler.
De færdige overenskomster og aftaler kan læses i Faglig Håndbog.