Main menu

Forkortelser og forklaringer

I forbindelse med overenskomstforhandlingerne anvendes en del forkortelser og begreber.

 

 


Organisationer

Forhandlingsfællesskabet
Forhandlingsfællesskabet er en ny organisation, stiftet den 8. oktober 2014 og består af organisationerne i det tidligere KTO og Sundhedskartellets organisationer.
Forhandlingsfællesskabets formål er at sikre organisationerne størst mulig indflydelse på løn- og arbejdsvilkår for ansatte i kommuner og regioner. Det sker blandt andet ved at optræde fælles i forhandlinger om generelle løn- og arbejdsvilkår. Der er 51 medlemsorganisationer med i alt ca. 571.000 medlemmer. Forhandlingsfællesskabet repræsenterer hovedparten af de ca. 649.000 ansatte.
» www.forhandlingsfaellesskabet.dk

OAO (Offentlige Ansattes Organisationer)
OAO arbejder for offentligt ansatte lønmodtagere i kommuner, regioner og stat. OAO’s 27 organisationer med ca. 187.000 medlemmer i den offentlige sektor, herunder. HK/Kommunal og SL.  OAO arbejder bl.a. for at forbedre lønmodtagernes indflydelses- og udviklingsmuligheder på arbejdspladserne på tværs af forskelle i uddannelsesbaggrund, ansættelsesforhold og køn.

OAO ledes af et forretningsudvalg, hvor DS har en plads. OAO's arbejde omkring overenskomster og aftaler ledes af et forhandlingsudvalg, hvor DS også har plads.
» www.oao.dk

FTF (Funktionærernes og Tjenestemændenes Fællesråd)
FTF er en hovedorganisation på linje med LO og AC. FTF har 70 medlemsorganisationer som medlemmer, og disse organiserer tilsammen ca. 450.000 lønmodtagere. FTF udfører service for medlemsorganisationerne inden for bl.a. uddannelsespolitik, arbejdsmiljø, social- og sundhedspolitik, økonomi og arbejdsmarkedspolitik.

DS har plads i FTF´s forretningsudvalg
» www.ftf.dk

CO10 (Statstjenestemændenes Centralorganisation af 2010)
CO10 er en central forhandlings- og paraplyorganisation for 34 medlemsorganisationer og organisationsdannelser med ca. 40.000 medlemmer - alle ansat inden for statens område. CO 10 har sammen med LC (Lærernes Centralorganisation) dannet forhandlingsfællesskabet SKAF (stats- og kommunalt ansattes forhandlingsfællesskab). Med staten som arbejdsgiverpart forhandler CO 10 om alle generelle løn-, arbejds- og pensionsvilkår på sine medlemsorganisationers vegne. Det er CO 10's mål at sikre medlemmerne ordentlige løn- og arbejdsvilkår samt en rimelig lønudvikling i forhold til lønudviklingen på den øvrige del af arbejdsmarkedet. CO10 ledes af en bestyrelse, som DS har en plads i.
» www.co10.dk

CFU (Centralorganisationernes Fællesudvalg)
De 3 centralorganisationer i staten (AC, CO 10, og OAO) udgør CFU. CFU forhandler bl.a. generelle lønforhold, barsel og ferie med finansministeren.
» www.cfu-net.dk

SKAF (Stats - og kommunalt ansattes forhandlingsfællesskab)
SKAF er et samarbejde mellem CO 10 og LC. SKAF driver et fællessekretariat.
» www.skaf-net.dk

Arbejdsgiverparter

KL Kommunernes Landsforening
Kommunernes Landsforening er forhandlingspart for de kommunale arbejdsgivere.
» www.kl.dk

RLTN Regionernes Lønnings- og Takstnævn
Regionernes Lønnings- og Takstnævn (RLTN) er forhandlingspart for de regionale arbejdsgivere. Arbejdet varetages af Danske Regioner.
» www.ftf.dk

Staten (Moderniseringsstyrelsen)
Overenskomstforhandlinger m.v. på statens område varetages af Moderniseringsstyrelsen, som er en del af Finansministeriet.
» www.modst.dk

Lønbegreber

Generelle lønstigninger
Generelle lønstigninger er lønstigninger, der aftales med samme procentsats til alle offentligt ansatte i form af en procentvis forhøjelse af lønnen. De generelle lønstigninger forhandles af henholdsvis Forhandlingsfællesskabet og CFU.

Reguleringsordningen
På det offentlige område er aftalt en reguleringsordning, som skal sikre, at lønudviklingen ikke sakker bagud i forhold til lønudviklingen på det private område. Reguleringsordningen udmønter 80% af forskellen mellem den faktiske lønudvikling på det private og det offentlige område.