Main menu

Fyraftensmøde for faglige koordinatorer m.fl.

Dansk Socialrådgiverforening, Region Syd, inviterer til fyraftensmøde for faglige koordinatorer, faglige ledere og andre uden personale ansvar, ansat i kommuner og regioner.

Fredericia

DS Region Syd
Kursus

Fyraftensmøde for faglige koordinatorer, faglige ledere og andre uden personale ansvar, ansat i kommuner og regioner.

Dansk Socialrådgiverforening, Region Syd, inviterer til fyraftensmøde for faglige koordinatorer, faglige ledere og andre uden personale ansvar, ansat i kommuner og regioner.

Initiativet udspringer af en lille arbejdsgruppe bestående af to faglige koordinatorer samt regionskontoret. Arbejdsgruppen ønsker at sætte denne medlemsgruppes vilkår på dagsordenen og ligeledes undersøge om der fremadrettet kan dannes et lokalt netværk eller lokal faggruppe.


Program:

16.00 – 16.15 Velkomst – kaffe og kage

16.15 – 18.00 Organisationens nye Hybrider.
Oplæg og drøftelse ved Lone Pagh, lektor og cand. jur. i VIA UC, hvor hun underviser på diplomuddannelsen i ledelse. Lone Pagh giver et oplæg om dilemmaer og muligheder i funktionen som ”leder uden personaleansvar”. Det kan være koordinatorer, projektleder, tovholdere, der varetager ledelsesopgaver, men uden et formelt personaleansvar. En funktion, der både er populær, men også udfordrende at fylde ud for dem, der skal forsøge at finde balancen mellem at være tæt på ledelse og tæt på kolleger. Det kan give krydspres i kommunikationen. Lone Pagh har i årevis fulgt denne gruppes dilemmaer med at finde fodfæste i organisationen og lægger op til drøftelser i grupper og fælles refleksion.

18.00 – 18.30 Nye lokale initiativer
Hvordan udvikler vi medlemstilbud for faglige koordinatorer, faglige ledere og andre uden personale ansvar, ansat i kommuner og regioner. Er der basis for dannelse af et lokalt netværk eller faggruppe for denne gruppe?

18.30 fælles afslutning med aftensmad

Tid: 23.05.17 kl. 16:00 - 19:00

Sted: DS Region Syd/Fredericia
Vesterballevej 3A
7000  Fredericia