Main menu

Publikationer

Fra pjecer, rapporter og undersøgelser til fagbladet Socialrådgiveren.

En samlet oversigt over DS' publikationer. Dit medlemsblad Socialrådgiveren er online og du kan læse det her eller på din tablet. Det samme gælder tidsskriftet uden for nummer eller Offentlig Ledelse. I menuen finder du også pjecer og rapporter, som Dansk Socialrådgiverforening har udgivet.