Main menu

Derfor er jeg medlem af en fagforening

Hør hvorfor andre socialrådgivere mener, det er vigtigt at være en del af et stærkt fagligt fællesskab. 

Vita Kjær Snitgaard, socialrådgiver og underviser, Borger og Arbejdsmarked, Revacenter Esbjerg

Hvorfor er du medlem af en fagforening?

- For mig er det vigtigt at være medlem af en fagforening, da fagbevægelsen repræsenterer nogle meget grundlæggende værdier som fællesskab og solidaritet. Selv om der i dag er mange kræfter, der arbejder imod fagforeningerne, er det ikke mindre vigtigt for mig. Tværtimod.
 

- Fagforeningen er også en forsikring, som giver mig tryghed. Jeg ved, at der er nogle jeg kan kontakte, hvis jeg får brug for hjælp i mit ansættelsesforhold eller bliver ramt af sygdom. Og så er det  rart at være medlem af en fagforening, der tager stilling til lovgivningen. Jeg er i den forbindelse rigtig glad for, at både min fællestillidsrepræsentant og Bettina Post har markeret sig i forhold til regeringens nye aktiveringsregler. Det gjorde mig faktisk stolt af min fagforening.


Helle Nøhr Korsholm, socialrådgiver i børne- og familieafdelingen i Frederiksberg Kommune, formand for børn- og unge faggruppen i Dansk Socialrådgiverforening

Hvorfor er du medlem af en fagforening?

- Det er jeg først og fremmest, fordi det styrker min faglige identitet som socialrådgiver. Jeg interesserer mig for faget, for løn- og arbejdsvilkår og især for det social-politiske. Dansk Socialrådgiverforening bidrager på en god måde med at give mig indsigt i, hvad der rører sig på området.
 

- Når jeg har haft brug for det - både som tidligere tillidsrepræsentant og som menigt medlem - har jeg altid fået gode råd og god vejledning. Og arbejdet i faggruppen giver mig en meget tæt tilknytning til min fagforening. Det giver mig en masse viden, og jeg bidrager til gengæld med mine erfaringer og faglighed. Det er min erfaring, at jo mere aktiv man selv er, jo mere får man igen.


Rasmus Balslev, fællestillidsrepræsentant i Københavns Kommunes socialforvaltning og medlem af Dansk Socialrådgiverforenings hovedbestyrelse.

Hvorfor er du medlem af en fagforening?

- Det er jeg først og fremmest på grund af den sikkerhed og solidaritet, der ligger i de fælles løn- og ansættelsesvilkår. Derudover betyder det meget for mig personligt, at der er en række muligheder indenfor det faglige fællesskab, som fagforeningen er.

 


- Det giver nogle ekstra dimensioner i mit arbejde, at jeg kan mødes med mine kolleger i andre faglige fora som klubmøder, arrangementer i regionen og Dansk Socialrådgiverforenings store medlemsarrangement Socialrådgiverdage.

- Mit engagement i fagforeningen betyder, at jeg får et bedre politisk kendskab til – og indflydelse på – rammerne for socialrådgivernes arbejde. Det styrkede mit arbejde som praktiserende socialrådgiver, at jeg så det hele lidt fra oven, og det styrker mig i høj grad i dag som repræsentant for medlemmerne i København. Fagforeningsarbejdet tager tid, men jeg oplever, at den medfølgende viden frigør ressourcer i det daglige.


Trine Quist, socialrådgiver, fuldtidsfrikøbt fællestillidsrepræsentant for socialrådgiverne i Århus Kommune

Hvorfor er du medlem af en fagforening?

- Jeg er medlem af en fagforening, da det er vigtigt for mig at være med i et fællesskab, der varetager min faggruppes interesser både fagligt, men også overenskomstmæssigt. Jeg har den grundlæggende holdning, at fællesskab gør stærk, og at fællesskab skal give mening.


- Det giver mening for mig at være medlem af Dansk Socialrådgiverforening, for det er en stærk fagforening, der markerer sig også socialpolitisk og i forhold til, hvad den førte politik medfører af konsekvenser for vores faglighed som socialrådgivere. 

- Og lige som jeg har forsikret mit indbo, mig selv, mit barn og min cykel, så har jeg også forsikret mit arbejdsliv. Det er ikke sikkert, at der går noget galt, men man kan ikke tegne en brandforsikring, når huset er brændt.


Anette Laigaard, udd. socialrådgiver, adm. Direktør i Københavns Kommunes Socialforvaltning

Hvorfor er du medlem af en fagforening?

- Min fagforening betyder meget for mig, for den indikerer, at jeg er en del af et fagligt fællesskab. På den måde er det vigtigt at være med i en fagforening, og det kunne jeg aldrig drømme om ikke at være. Jeg har også nogle forventninger til fællesskabet i fagforeningen. Der skal være rum til dialog, og foreningen skal være talerør for en konstruktiv kritik.


- At der sættes ord på nogle af de gode og dårlige ting, der sker socialpolitisk som for eksempel indførelsen af Barnets Reform. Hvad betyder den ændrede lovgivning for socialrådgivernes erhvervsfunktion…

- Og så kan man bruge sin fagforening, hvis man snubler. Man kan selv komme til at gøre noget forkert, eller man kan opleve sig forkert behandlet. På den måde er det rigtig godt, at der via fagforeningen er kvalificeret assistance, så der bliver taget hånd om den enkeltes situation. Det er en måde at sikre sig, at vores demokratiske model fungerer.


Jane Findahl, socialrådgiver og formand for Børne- og Kulturudvalget i Kommunernes Landsforening

Hvorfor er du medlem af en fagforening?

- Fordi jeg rigtig gerne vil være en del af en faglig solidaritet og et stærkt fællesskab. Jeg vil gerne være med til at værne om de rettigheder, vi har opnået i kraft af fællesskabet og være med til at udvikle dem.
 


- Derudover sætter jeg stor pris på at deltage i den faglige debat. Jeg er meget interesseret i det fag-faglige indhold - det rent socialrådgivermæssige - som vi også har gode muligheder for at diskutere i Dansk Socialrådgiverforening, hvor man i den forbindelse kan mødes med gode kolleger. Den faglige fællesforståelse er meget vigtig, og derfor er vi hele tiden nødt til at være i dialog med hinanden. Her er Dansk Socialrådgiverforening en alle tiders ramme, som jeg er rigtig glad for.