Main menu

Billig forsikring

Som medlem af Dansk Socialrådgiverforening eller hvis du læser til socialrådgiver, kan du tegne billig forsikring hos selskabet Bauta forsikring.

Bauta Forsikring tilbyder forsikringer, som giver dig den økonomiske tryghed, du har brug for, hvis du bliver ramt af en skade eller en ulykke. Det gælder bl.a.: 

  • Indboforsikring 
  • Bilforsikring
  • Husforsikring
  • Ulykkesforsikring
  • Rejseforsikring
  • Studieforsikring og mange flere

Studieforsikring
Er du studerende, kan du købe en billig studieforsikring, der omfatter indbo, ulykke og rejse.
Læs mere og beregn pris

Kontakt
Ring til Bauta Forsikring på 33 95 76 81

Medlemsejet
Bauta Forsikring er ejet af medlemmerne. Overskuddet går derfor tilbage til medlemmerne i form af skadeerstatninger, produktforbedringerne eller lavere priser, hvis der er overskud på en forsikring, og ikke mindst anciennitetsrabat, når du har haft en indboforsikring i mindst 6 år. Det betyder også at du kan forvente at få en god rådgivende service og tillidsfuld skadebehandling. 

Om Bauta Forsikring
Bauta forsikring er et medlemsejet forsikringsselskab. Bauta Forsikring er en del af LB Forsikring, der også består af Lærerstandens Brandforsikring, Runa Forsikring og FDM Forsikring. Tilsammen er LB Forsikring Danmarks femte største forsikringsselskab målt på de forsikringer, LB Forsikring tilbyder.

Læs mere på bauta.dk