Main menu

Kontingent 2017

En oversigt over kontingenter i Dansk Socialrådgiverforening.

Kontingentet til Dansk Socialrådgiverforening er uændret fra 2015 til 2017. 
Kontingentet er således pr. 1. januar 2017 følgende:

Normalkontingent (medlemmer i arbejde): 
518,- kr. pr. måned

Deltids- og ledighedskontingent: 
362,- kr. pr. måned

Barselskontingent: 
362,- kr. pr. måned

Dimittendkontingent: 
284,- kr. pr. måned

Bemærk, at du som ledig dimittend får 3 måneders medlemskab af Dansk Socialrådgiverforening, hvor du fortsat betaler studenterkontingent (32,- kr. pr. måned), hvis du har været medlem i mindst 12 måneder, når du er færdiguddannet.

Fuldtidsstuderende socialrådgivere på videreuddannelse: 
34,- kr. pr. måned

Ledige arbejdssøgende uden egenforsørgelse (dvs. på ægtefælle- eller samlivsforsørgelse) 
34,- kr. pr. måned

Senior- og efterlønskontingent: 
79,- kr. pr. måned

Passivkontingent: 
79,- kr. pr. måned

Socialrådgiverstuderende: 
32,- kr. pr. måned

Medlemskontingent fastsættes iht. foreningens love §4 af repræsentantskabet.

Hovedbestyrelsen har besluttet, at kontingentet opkræves kvartalsvis (bortset fra studerende) i februar, maj, august og november.
 


» For aktive medlemmer er der fire forskellige kontingenter
» For ikke-aktive medlemmer er der følgende forskellige kontingenter
» Samarbejdsaftaler
» Uden for kategori?


For aktive medlemmer er der fire forskellige kontingenter: 

Aktiv 1: Normalkontingent 
Normalkontingentet betales af alle, som ikke er arbejdsløse. 

Aktiv 2: Deltids og -ledighedskontingent
Deltids og -ledighedskontingent betales af alle, der på månedsbasis i gennemsnit arbejder halv tid (20 timer) eller derunder om ugen eller er ledig og aktivt arbejdssøgende. 

Aktiv 2: Barselskontingent 
Kontingentet der svarer til kontingentet for ledige berører de medlemmer der er på barselsorlov, og omfatter den periode af barselsorloven, hvor de er på dagpenge.

Aktiv 3: Dimittendkontingent 
Dimittendkontingent betales af alle ledige dimittender. 

Aktiv 4: Fuldtidsstuderende socialrådgivere 
Betingelsen for at betale dette kontingent er, at den pågældende læser på fuld tid.

For ikke-aktive medlemmer er der følgende forskellige kontingenter:


Senior- og efterlønskontingent 
Seniorkontingent betales af alle medlemmer, der overgår til pension eller efterløn og som ikke er i beskæftigelse. 

Passivt kontingent 
Passivt medlemskab er for socialrådgivere, som ikke har en DS-overenskomst, og hvor der heller ikke er samarbejdsaftale med DS på området. For at være passivt medlem skal man være medlem af den organisation, som er forhandlingsberettiget på området. Passivt medlemskab er også for socialrådgivere, der hverken har arbejde i Danmark, dagpengeret eller er arbejdssøgende inden for socialrådgiverfaget.

Studentermedlemmer 
Alle studerende ved professionshøjskolerne og ved Aalborg Universitet kan optages som studentermedlemmer. Medlemskabet svarer til passivt medlemskab. 

Samarbejdsaftaler

DS har herudover samarbejdsaftaler med andre organisationer, der i visse tilfælde giver mulighed for dobbeltmedlemsskab. Samarbejdsaftalerne omfatter:

  • En aftale med DJØF for socialrådgivere med en Cand.Scient.Soc, som er ansat på en AC-overenskomst
  • En aftale med HK/Kommunal for socialrådgivere, som er ansat som underviser/vejledere i Københavns Kommune
  • En aftale med Dansk Magisterforening for socialrådgivere, der er seminarielærere
  • En aftale med SL for socialrådgivere ved Formidlingcentrene mv

Kontingentsats for ovenstående dobbeltmedlemmer oplyses ved henvendelse til DS' sekretariat.

Uden for kategori?

Kan du ikke henføres til en af ovenstående kontingenttyper, bedes du rette henvendelse til DS' sekretariat.