Main menu

Sygdom

Hvis du er ramt af sygdom, kan du få socialrådgivning som medlem af Dansk Socialrådgiverforening. 

Dansk Socialrådgiverforening vil gerne medvirke til, at sygdomsramte medlemmer fastholder tilknytningen til arbejdsmarkedet og har så kort en sygdomsperioden som muligt. Det betyder, at DS yder råd og vejledning til sygdomsramte medlemmer, der har problemer vedrørende sygedagpenge, revalidering, fleksjob eller førtidspension.
 
Målgruppe
Kun aktive medlemmer af Dansk Socialrådgiverforening kan få socialrådgivning.

Hvordan foregår rådgivningen
Råd og vejledning ydes pr. telefon og mail. F.eks. kan du få råd om regler, rettigheder og pligter, og hjælp til at få overblik over din sag.

Der tages udgangspunkt i, at du er hovedperson og aktiv i din egen sag.

Kontakt
DS’ socialrådgiverkonsulent Anne Marie Bryde
Send e-mail til amb@socialraadgiverne.dk

Læs mere
Her på hjemmesiden har vi desuden samlet vigtig information om regler og rettigheder for sygemeldte. Informationen er inddelt efter, hvor du er ansat:
» Kommunalt eller regionalt ansat
» Statsansat 
» Privatansat