Main menu

Kontakt din fagforening

Find den rette hjælp helt fra start. Som hovedregel er det din TR, du skal kontakte først. 

Kontakt din tillidsrepræsentant eller arbejdsmiljørepræsentant
Hvis du har spørgsmål om løn og arbejdsvilkår, så er det først og fremmest din tillidsrepræsentant (TR), du skal kontakte. 
» Find TR

Din arbejdsmiljørepræsentant (AMiR) kan hjælpe dig med arbejdsmiljøspørgsmål, både dit eget arbejdsmiljø og jeres fælles arbejdsmiljøforhold. 
» Find AMiR

Kontakt din konsulent
Hvis du har et problem, der ikke kan løses på arbejdspladsen, kan du kontakte det regionskontor eller det statsområde, der dækker din arbejdsplads:

Øvrige henvendelser
Hvis din henvendelse ikke handler om konkrete løn- og arbejdsvilkår, kontakt sekretariatet eller dit regionskontor