Main menu

Klager

Du har ret til at klage, hvis du mener, DS har behandlet din sag ukorrrekt. Find råd og vejledning i, hvordan du gør. 

I en organisation med 16.000 medlemmer og mere end 70 medarbejdere fordelt over hele landet, kan der opstå situationer, hvor du som medlem føler dig forkert behandlet. Derfor skal du naturligvis have ret til at klage, hvis du mener, at Dansk Socialrådgiverforening har behandlet din sag ukorrekt.

Du kan klage over fejl og forsømmelser i behandlingen af din sag i regionerne og i det centrale sekretariat.

Læs mere om: