Main menu

Betingelser for at klage

Find ud af, hvad betingelserne for klager er. 

Det er en forudsætning for behandling af en klage efter de bestemmelser, der fremgår af Sådan behandles klager, at du er aktivt medlem af Dansk Socialrådgiverforening uafbrudt i hele perioden, fra det, du klager over, er opstået, og indtil din klage er færdigbehandlet.

Du er aktivt medlem, hvis du betaler

  • Normalkontingent
  • Deltids- og ledighedskontingent
  • Barselskontingent
  • Dimittendkontingent
  • Kontingent som fuldtidsstuderende socialrådgiver på videreuddannelse

» Læs mere om de enkelte kontingentgrupper 

Klageskema
» Hent klageskema