Main menu

Sådan klager du

Find ud af, hvordan du gør. 

Din klage skal være skriftlig, have tydelig afsender, og det skal klart fremgå,
at der er tale om en klage. Husk at orientere dig i klagefristerne og i betingelser for at klage.

Du kan vælge at printe og udfylde klageskemaet og sende det med posten til Dansk Socialrådgiverforening, eller du kan skrive en mail, der indeholder de samme oplysninger som i skemaet.

Send i første omgang din klage direkte til den medarbejder, der har behandlet din sag. Klager til den regionale medarbejder og klager til Regionsbestyrelsen sendes til regionen.

Klager til Daglig Ledelse og Hovedbestyrelsen sendes til Sekretariatet, der sender klagen videre.

Klager til den eksterne klageinstans sendes til Sekretariatet, der videresender klagen til ekstern klageinstans.

Du finder adresserne på regioner og sekretariat nedenfor.

Du får i svaret på din klage anvisning på, hvordan du kan gå videre i klagesystemet.

Sekretariatet:
Dansk Socialrådgiverforening, Toldbodgade 19 B, 1253 København K. Send e-mail med klage til sekretariatet: klageinstans@socialraadgiverne.dk

Region Nord: 
Dansk Socialrådgiverforening, Søren Frichsvej 42 H, 1. th., 8230 Åbyhøj. Send e-mail med klage til Region Nord: ds-nord@socialraadgiverne.dk

Region Syd:
Dansk Socialrådgiverforening, Vesterballevej 3 A, Snoghøj, 7000 Fredericia. Send e-mail med klage til Region Syd: ds-syd@socialraadgiverne.dk

Region Øst:
Dansk Socialrådgiverforening, Kornerups Vænge 12, 2., 4000 Roskilde. Send e-mail med klage til Region Øst: ds-oest@socialraadgiverne.dk