Main menu

Afgørelser fra Den eksterne Klageinstans

Der er tre typer afgørelser i klagesager. 

Afgørelser fra Den eksterne Klageinstans er vejledende for Dansk Socialrådgiverforening. 

Der er tre typer afgørelser:

  • intet grundlag for at udtale kritik
  • udtale af kritik
  • anbefaling af økonomisk erstatning (størrelse angives)

Den eksterne Klageinstans kan ikke behandle klager af politisk karakter, herunder Dansk Socialrådgiverforenings almindelige virke som interesseorganisation for kollektive rettigheder, f.eks. overenskomstforhandlinger og andre forhandlinger vedrørende generelle ansættelsesvilkår.

Den eksterne Klageinstans kan ikke behandle sager, der er rejst ved voldgift eller domstolene.

Den eksterne Klageinstans kan ikke behandle klager over det generelle politiske og fagpolitiske arbejde herunder Dansk Socialrådgiverforenings medlemskab af FTF, internationalt arbejde og lignende.