Main menu

Udmeldelse

Melder du dig ud af Dansk Socialrådgiverforening, modtager du ikke længere hjælp, hvis uheldet er ude.Tænk dig derfor rigtig godt om. 

Hvis du ønsker at melde dig ud af Dansk Socialrådgiverforening, skal du være opmærksom på:

  • Du vil ikke længere modtage fagbladet Socialrådgiveren
  • Du får ikke længere DS’ hjælp til løn og ansættelse
  • Du får ikke længere hjælp, hvis samarbejdet med ledelsen går i hårdknude
  • Du har ikke længere adgang til DS’ kurser og gåhjemmøder
  • Du har ikke længere adgang til at være med i et fagligt netværk og til at deltage i faglig sparring, temadage og konferencer gennem DS
  • Du har ikke længere adgang til DS' karrieretelefon 
  • Du får ikke længere medlemsrabatter på forsikringer, rejser, biograf m.m.
  • Du har ikke længere indflydelse på, hvem der repræsenterer socialrådgiverne i den offentlige debat om socialpolitik m.v.
  • Du kan ikke få behandlet en klage efter DS’ klageregler. Heller ikke få færdigbehandlet en evt. igangværende klagesag.

» Læs mere om de medlemsfordele, du går glip af, hvis du melder dig ud.

Hvordan melder man sig ud?
Ønsker du alligevel at melde dig ud af Dansk Socialrådgiverforening skal det, jf Lovenes § 4, ske skriftligt med mindst en måneds varsel til udgangen af en måned. Skriftligheden er opfyldt med en mail.

» Send en e-mail med din udmeldelse til medlemskartoteket

Du også kan sende udmeldelsen til:

Dansk Socialrådgiverforening
Toldbodgade 19 B
1253 København K
Att: Medlemskartoteket

Det er ikke muligt at melde sig ud via telefonisk henvendelse.

Du skal betale kontingent frem til udmeldelsesdatoen.

Der gælder ikke noget varsel, hvis du melder dig ud på grund af overflytning til en anden forhandlingsberettiget fagforening. Du skal da blot oplyse os om hvilken fagforening og pr. hvilken dato, du bliver medlem der.

Begrund gerne din udmeldelse
Sammen med din skriftlige udmeldelse vil vi meget gerne modtage en begrundelse for din beslutning om at melde dig ud.

Begrundelsen bruger vi i vores bestræbelser på hele tiden at blive bedre.

På forhånd tak fordi du vil hjælpe os med at blive bedre.