Main menu

Første job

Har du fået dit første job? For at få så god start som muligt, er der en række praktiske ting, du skal huske at tage dig af.

  • Meddel DS, hvor du har fået job og fra hvornår.
  • Meld dig ind i den rigtige faggruppe.
  • Tilføj en mailadresse i dine personlige oplysninger.

Du kan opdatere dine medlemsoplysninger under Mit DS, som er foreningens selvbetjeningssystem, så får du nemt ordnet alle tre ting på én gang.

Får du arbejdsløshedsdagpenge?
Når du har fået dit første job og begge parter har underskrevet ansættelseskontrakten, skal du straks orientere Jobcentret og A-kassen om, at du har fået arbejde.

Introduktion
På de fleste arbejdspladser er der introduktionsforløb for nyansatte og nyuddannede. Det er altid en god idé at deltage aktivt og på den måde få en god start.

Gode råd

  • Deltag aktivt i introduktionsforløb og mentorordninger samt uddannelsesforløb. 
  • Tag imod tilbud om hjælp fra kolleger og ledelse. 
  • Spørg om det du ikke forstår. 
  • Undersøg om arbejdspladsen tilbyder supervision, og tag imod tilbud om supervision. 
  • Gør opmærksom på hvis der er noget, der ikke fungerer for dig arbejdsmæssigt, og påtag dig ansvar for at sige til og fra, når det er nødvendigt. 
  • Få flere gode råd

Kolleger og ledere omkring nyuddannede og nyansatte socialrådgivere kan blive inspireret af KL og Dansk Socialrådgiverforenings materialer: Nøglen til en god start for nyuddannede socialrådgivere i kommunerne.

Prøvetid
Du kan ansættes på prøve i de første tre måneder, og det skal fremgå af ansættelseskontrakten. 

I prøvetiden er arbejdsgiverens opsigelsesvarsel 14 dage og dit varsel 1 dag.

Ofte ønsker arbejdsgiveren, at opsigelsesvarslet gensidigt er 14 dage. Det skal i givet fald fremgå af ansættelseskontrakten. 

Eventuel fratræden skal ske inden udløbet af prøvetiden.