Main menu

Tryghedspuljen - en lille håndsrækning

Kommunalt ansatte socialrådgivere, der bliver afskediget, kan søge om støtte til at komme videre med et tilskud fra tryghedspuljen.

Siden overenskomstforhandlingerne i 2011 er der blevet afsat en større pulje til tryghedsskabende aktiviteter for ansatte, der afskediges. 

Hvis du er afskediget som ansat i en kommune, kan du søge op til 10.000 kroner til aktiviteter som kompetenceudvikling, efteruddannelse, karrieresparring og realkompetenceudvikling. Aktiviteten må ikke være udbudt af kommunen og skal være noget, kommunen ikke tilbyder i forvejen. Det er dig, der vælger aktiviteten.Praktisk om ansøgningen
Ansøgningsblanket, vejledning mm. finder du på www.tryghedspuljen.dk.

Du søger sammen med din nærmeste chef og DS' konsulent/TR. Når du har søgt, skal du have svar senest 14 dage efter, at ansøgningen er indsendt underskrevet af alle parter.  

Du skal have ansøgt, inden du fratræder. Hvis du blive fritstillet, kan du også ansøge i fritstillingsperioden.

Læs også FAQ på www.oao.dk/tryghedspuljen

Kompetenceudvikling/ efteruddannelse 
Kompetenceudvikling og efteruddannelse er vigtig for alle socialrådgivere, både som personlig udvikling og for at holde sig ajour med faget.

Dansk Socialrådgiverforening anbefaler, at du som socialrådgiver vælger en kompetencegivende uddannelse, når du skal efteruddannes.

Få ideer til kompetencegivende efter-videreuddannelse.

Vær desuden opmærksom på, at Center for offentlig kompetenceudvikling udbyder mange korte kurser, der henvender sig til blandt andet til socialrådgivere.

Karrieresparring 
Karrieresparring eller rådgivning har til formål at hjælpe dig med at afklare dine kompetencer og jobmæssige fremtid. 

Ønsker du hjælp til at få afklaret dine kompetencer, har du mulighed for at deltage i FTF's særlige karriererådgivning for afskedigede socialrådgivere i kommunen. Du kan også få hjælp og støtte til en effektiv og gennemslagskraftig jobsøgning. 

Læs meget mere om det på FTF's hjemmeside: FTF-A´s tilbud om karriererådgivning 

Realkompetencevurdering
Realkompetencevurdering er en vurdering af den enkeltes samlede viden, erfaring og kompetencer. En vurdering foretages med henblik på at søge optagelse på en uddannelse eller på at få anerkendt dele af eller hele uddannelser på baggrund af øvrige kompetencer og erfaring. Vurderingen foretages af en uddannelsesinstitution.

Se eksempler på professionshøjskoler, der udbyder realkompetencevurdering til socialrådgivere på Metropol og VIA University College.

Individuel rådgivning
Det kan opleves som et stort chock at blive afskediget. Måske har du brug for at tale om de personlige og arbejdsmæssige udfordringer, der kan opstå med baggrund i afskedigelsen.

Dansk Socialrådgiverforening kan tilbyde en samtale over Karrieretelefonen, som er en særlig telefonrådgivning, hvor medlemmer kan få en halv times coaching og sparring på ideer og tvivlsspørgsmål om karriere og kompetenceudvikling.

Hensigten med dette medlemstilbud er at give støtte til og udfordre egne tanker om den jobmæssige fremtid. Formålet er at give hjælp til selvhjælp. Samtalen skal give overblik og inspiration til selv at komme videre i egne overvejelser. Metoden er coaching og sparring ud fra en anerkendende tilgang. Samtalen er fortrolig.

Tilbuddet er gratis for medlemmer. Læs mere om Karrieretelefonen.

Individuelt coachingforløb med fokus på personlig udvikling og karrieremuligheder/udvikling
Nedenstående professionshøjskoler har udarbejdet et tilbud til afskedigede medarbejdere, et individuelt coachingforløb med fokus på personlig udvikling og karrieremuligheder/udvikling. 

Læs mere på Metropol

Brochure om Tryghedspuljen 
Download brochure om Tryghedspuljen