Main menu

Overenskomster

Dansk Socialrådgiverforening er part i en lang række overenskomster på både det offentlige og private område. Her finder du alle DS' gældende overenskomster fordelt på ansættelsesområder.Kommunalt ansat 

Overenskomst for socialrådgivere og socialformidlere
» Download overenskomst (OK15)

Aftale for tjenestemandsansatte socialrådgivere og socialformidlere
» Download aftale (OK15)

Fællesaftale om lokal løndannelse
» Download fællesaftale (OK13)

Er du kommunalt eller regionalt ansat, kan du desuden slå andre gældende aftaler og regler op i Faglig Håndbog.


Regionalt ansat 

Overenskomst for socialrådgivere
» Download overenskomst (OK15)

Fællesaftale om lokal løndannelse
» Download fællesaftale (OK15)

Er du kommunalt eller regionalt ansat, kan du desuden slå andre gældende aftaler og regler op i Faglig Håndbog.


Statsansat 

Cirkulære om
Fællesoverenskomst mellem Finansministeriet og Lærernes Centralorganisation og CO10-Centralorganisation af 2010 (LC/CO10-fællesoverenskomsten)
» Download Fællesoverenskomsten (007-16)

Cirkulære om organisationsaftale for
Socialrådgivere i staten og aftale om nyt lønsystem for tjenestemænd/tjenestemandslignende ansatte socialrådgivere i staten
» Download Organisationsaftalen (040-09)

Cirkulære om organisationsaftale for
Undervisere ved erhvervsakademier og professionshøjskoler (LC/CO10’s forhandlingsområde)
» Download Organisationsaftalen (020-14)

Cirkulære om Organisationsaftale for
Ledere og lærere ved institutioner for erhvervsrettet uddannelse, der udbyder de grundlæggende social- og sundhedsuddannelser (herunder SOSU-skoler)
» Download Cirkulæret (047-15)

Cirkulære om aftale for
Tjenestemandsansatte ledere og lærere ved institutioner for erhvervsrettet uddannelse, der udbyder de grundlæggende social- og sundhedsuddannelser (herunder SOSU-skoler)
» Download Cirkulæret (048-15)

Er du statsansat, finder du de øvrige ansættelsesretslige aftaler på statens område her.


Privatansat 

» Overenskomster med private vikarbureauer
» Landsdækkende overenskomster for privatansatte socialrådgivere


Se mere om dine ansættelsesvilkår.