Main menu

Jeg fik hjælp af DS

Her på siden kan du læse eksempler på, hvordan medlemmer har fået hjælp af konsulenter og tillidsrepræsentanter i Dansk Socialrådgiverforening.

Løntjek sikrer socialrådgiver 80.000 kroner 

Et løntjek foretaget af Dansk Socialrådgiverforening i forbindelse med de årlige lønforhandlinger for socialrådgiverne i Jobcenter Randers, viste, at tre DS-medlemmer grundet fejl på lønsedlerne var gået glip af tilsammen over 100.000 kroner i løn og pension. 

Socialrådgivere ansat i Randers Kommunes jobcenter har i deres kontrakter faste lønstigninger baseret på anciennitet, og det var disse lønstigninger,som ikke var blevet honoreret. Det blev der dog lavet om på, da DS gik ind i sagen, fortæller Anja Thaning, tillidsrepræsentant for socialrådgiverne i Jobcenter Randers. 

Læs mere i Socialrådgiveren 09/2016


Tillæg forhandlet hjem til 18 privatansatte socialrådgivere 

I tæt samarbejde med socialrådgiverne TR på arbejdspladsen og HK, har Dansk Socialrådgiverforening sikret 18 privatansatte socialrådgivere ansat i den private organisation Lænken et ”forskudttidstillæg”. Ikke bare som et tillæg, der skal udbetales fremover, men også med tilbagevirkende kraft for den periode, hvor socialrådgiverne har været berettiget til tillægget. 

Resultat: De 18 privatansatte socialrådgivere har fået udtalt mellem 4.800 og 9.600 kroner i tillæg med tilbagevirkende kraft. Fremover vil arbejde en aften om ugen til klokken 19 udlæse et årligt tillæg på 2400 kroner. 


140.000 i godtgørelse og efterregulering af løn

Et medlem af DS blev afskediget efter et længere sygefraværsforløb. Her fik DS forhandlet en godtgørelse hjem til medlemmet på 10.000 kroner for særlige omstændigheder i ansættelsesforløbet - samt en efterregulering af lønnen på 130.000 kroner.

Arbejdspladsens udgangspunkt var, at medlemmet havde været korrekt aflønnet og i øvrigt ikke havde været belastet af særlige arbejdsvilkår. DS holdt dog fast i, at medlemmet dels i en periode havde haft ledelse uden at blive aflønnet for det, dels havde haft særlige belastende arbejdsvilkår. Sammenholdt med relevant dokumentation og vedholdenhed i argumentationen førte det til det nævnte forhandlingsresultat. 


Efter to og et halvt år fik hun sine penge

Tilbage i efteråret 2011 blev et medlem af DS afskediget på grund af besparelser i en jysk kommune, hvor hun havde været ansat i mere end 18 år. Efter tre måneders forgæves jobsøgning valgte medlemmet at gå på efterløn. I hele den mellemliggende periode har kommunen nægtet at udetale den godtgørelse på tre måneders løn, som medlemmet ifølge funktionærloven var berettiget til efter sin afskedigelse. 

Efter mere end to og et halvt års stædig og vedholdende forfølgelse af sagen er det lykkedes for en konsulent i DS Region Nord at sikre medlemmet den godtgørelse, som hun havde krav på.

At det overhovedet blev en sag i første omgang, skyldes at kommunen krævede, at medlemmet skulle dokumentere, at hun havde forfulgt sin erhvervskarriere i et antal måneder – først seks, senere ændret til tre - efter afskedigelsen, før de ville udbetale godtgørelsen til hende. DS gik ind i sagen og hjalp med at finde den ønskede dokumentation, men i flere omgange stillede kommunen sig utilfreds - indtil kommunen endelig gav sig i maj 2014.

Nu udestår så bare et opgør om renteberegningen. DS har krævet renter fra dag ét. 


Medlemskab sikrer ham 170.000 ekstra

En fratrædelsesaftale, som Dansk Socialrådgiverforening har indgået med en nordsjællandsk kommune på vegne af et mangeårigt medlem, har sikret medlemmet ca. 170.000 kroner mere, end hvis han alene var ansat på funktionærlovens bestemmelser.

Sådan ser regnestykket ud: Tre måneders længere opsigelsesvarsel, det vil sige i alt 9 måneders opsigelsesperiode, fordi medlemmet var tillidsrepræsentant på sin arbejdsplads: 3 gange 34.000 kroner. To måneders ekstra godtgørelse på grund af sagens særlige forhold: 68.000 kroner oveni. Dertil feriegodtgørelse. 

Efter opsigelsesperioden vil medlemmet trække sig tilbage fra arbejdsmarkedet. Til Dansk Socialrådgiverforenings konsulent, der har været ansvarlig for forhandlingen, har medlemmet givet udtryk for stor tilfredshed med at få afrundet et karriereforløb, som han har været glad for, med en god aftrædelsesaftale.


Fik syv måneders opsigelse i stedet for tre

Syv måneders opsigelsesvarsel i stedet for tre. Det blev resultatet af den fratrædelsesaftale, som Dansk Socialrådgiverforening indgik med en kommune på Sjælland for et medlem, der i foråret 2014 blev afskediget på grund af sygdom. 

Forhandlingsresultatet kom i hus, fordi medlemmet var TR-suppleant. 
 
Udover de fire måneder ekstra blev medlemmet fritstillet i opsigelsesperioden - dog med modregning ud over tre måneder. Det vil sige, at hvis medlemmet skulle finde nyt job efter tre måneder, vil lønudbetalingen fra den tidligere arbejdsgiver blive modregnet lønnen fra det nye job. 


5.200 kroner og 3.600 kroner om måneden

Socialrådgiverne Monica Hørup Hansen og Malene Møller Lauritsen havde som ansatte i Baglandet Aarhus - et privat støttetilbud til nuværende og tidligere anbragte børn, unge og voksne - i flere år arbejdet til en løn, som lå under, hvad selv nyuddannede socialrådgivere i kommunerne får. Alligevel fik de to socialrådgivere afvist deres krav, da de bad om lønforhøjelse. Det skulle blive begyndelsen på mere end et halvt års kamp, hvor et opkald til Dansk Socialrådgiverforening blev afgørende for udfaldet:

Lønstigninger på henholdsvis 5.200 kroner og 3.600 kroner om måneden.

”Det har været afgørende, at vi havde DS i de forhandlinger. Ellers var det aldrig gået. Det tyngede utroligt meget, at vi gerne ville opretholde et godt forhold til bestyrelsen samtidig med, at vi var så frustrerede over lønforhandlingerne,” fortæller Socialrådgiver Monica Hørup Hansen fra Baglandet.

”Da dagen kom, hvor vi havde brug for hjælp, så stillede DS bare op med det samme. Hele kontakten med fagforeningen har været en utroligt positiv oplevelse, og der er ingen tvivl om, at vi vil tage kontakt til dem igen, hvis det bliver nødvendigt,” siger hun.

Læs hele artiklen i Socialrådgiveren 01/2014 side 19.