Main menu

Opsigelse

Det er ikke nemt at håndtere en opsigelse fra sin arbejdsgiver og ofte kommer beskeden som et chock.  

Det er en meget vanskelig og sårbar situation at blive opsagt fra jobbet. Har du brug for det, kan du derfor søge støtte og rådgivning hos Dansk Socialrådgiverforening. Her på siden kan du også læse mere om de regler og procedurer, som skal følges, hvis en arbejdsgiver afskediger en medarbejder. Vær opmærksom på, at reglerne er afhængige af, hvor du er ansat. 

En opsigelse skal altid være saglig, og sygdom kan være en saglig grund. En opsigelse skal også varsles med dit individuelle varsel. Din ansættelsesperiode afgør, hvor langt dit varsel er. I opsigelsesperioden har du pligt til at arbejde med mindre, der aftales andet mellem arbejdsgiveren og Dansk Socialrådgiverforening.

Hvis du bliver udsat for en opsigelse eller selv overvejer at sige din stilling op så kontakt en af DS' konsulenter. 

» Her kan du få hjælp