Main menu

Ferie

Som ansat har du ret til at holde ferie. Men for at du kan holde ferie med løn, skal du have optjent denne ret i dit ansættelsesforhold i optjeningsåret. 

Du skal altid aftale med din arbejdsgiver, hvornår du holder ferie. Som hovedregel skal du afvikle din ferie i hele dage. Hvis du er sygemeldt, kan du ikke afvikle ferie.
 

Hvis du ikke kan blive enig med din arbejdsgiver om placering af din ferie, så kan arbejdsgiver varsle dig til at afvikle din ferie på et bestemt tidspunkt. Hovedferien skal varsles med tre måneder, mens øvrige ferie kan varsles med en måned.

Her kan du læse meget mere om, hvad du skal opmærksom på i forhold til afholdelse og optjening af ferie. Kan din arbejdsgiver afbryde din ferie? Hvad er feriegodtgørelsen? Hvad er feriehindringer? Og hvad gør du, hvis du bliver syg enten før eller i ferien? 

Du skal være opmærksom på, at dine rettigheder og forpligtelser afhænger af, om du er kommunalt, regionalt, statslig eller privat ansat. 

» Kommunalt eller regionalt ansat 
» Statsansat
» Privatansat