Main menu

Sygdom

Det er ikke altid helt nemt at holde rede på, hvordan du forholder dig, hvis du bliver ramt af sygdom og spørgsmålet melder sig: "Hvad skal jeg gøre"? 

Er du ramt af sygdom i en kortere eller længere periode, har du som hovedregel ret til løn under din sygdom. Men det er særdeles vigtigt, at du hurtigst muligt sørger for at sygemelde dig overfor din arbejdsgiver på den måde som retningslinjerne er på din arbejdsplads.

Sygemeldt i en længere periode
Hvis du er sygmeldt i en længere periode, så har arbejdsgiver pligt til at indkalde dig til en personlig samtale om, hvornår og hvordan du kan vende tilbage til arbejdet. Jo bedre kontakt, du har til din arbejdsgiver under sygdommen, jo lettere er det typisk også at vende tilbage igen.

Hvis du har mistanke om, at din sygdom er en arbejdsskade, så skal den anmeldes til Arbejdsmarkedets Erhvervssikring.

Læs mere om, hvordan du håndterer længerevarende sygdomsperiode afhængigt af, hvor du er ansat:

» Kommunalt eller regionalt ansat
» Statsansat 
» Privatansat

Har du mistanke om stress eller er sygmeldt med stress så læs mere om stress og om, hvad du kan gøre.

DS' medlemsrådgivning ved sygdom
Som aktivt medlem af Dansk Socialrådgivning kan du få rådgivning hos DS' socialrådgiverkonsulent. Læs mere om DS' medlemsrådgivning ved sygdom.