Main menu

Pension

Hvis du er socialrådgiver og ansat i en kommune eller en region, er du også medlem af pensionskassen for socialrådgivere og socialpædagoger, PKA. Også andre socialrådgivere, der er ansat på en arbejdsplads med overenskomst har pensionsordninger i pensionskassen.

Som medlem af pensionskassen sparer du primært en del af din løn op til din pension, men du er også forsikret i tilfælde af alvorlig sygdom eller varig uarbejdsdygtighed.

Dansk Socialrådgiverforening ejer sammen med fire andre pensionskasser PKA, som er et selskab, der administrerer pensionsindbetalingerne. Socialrådgivere er med til at styre pensionskassen, idet foreningens medlemmer kan vælges til repræsentantskab eller bestyrelse. På den måde er socialrådgiverne med til at beslutte, hvordan pensionskassen skal styres og efter hvilke principper indbetalingerne skal investeres.

Hvis du har spørgsmål, der drejer sig om din pensionsordning kan du altid kontakte PKA. Læs mere om pensionskassen PKA 

Hvis du vil se din pensionsprocent og lønsatser så se dem her