Main menu

A-kasse

Alle lønmodtagere og selvstændige har frit valg af arbejdsløshedskasse. Det er imidlertid ikke ligegyldigt, hvor man forsikrer sig mod ledighed.

Dansk Socialrådgiverforening anbefaler, at du vælger FTF-A. Det er fordi foreningen har været med til at oprette FTF-A, og fordi socialrådgiverne er repræsenteret i FTF-A’s styrende organer.

FTF-A har som den eneste A-kasse en specificeret service til socialrådgivere. A-kassen holder øje med ledigheds- og beskæftigelsesudviklingen på socialrådgivernes arbejdsmarked og har konsulenter ansat, som kan besvare spørgsmål, der relaterer til netop vores fag.

Hos FTF-A kan man få oplysning om, hvor vigtigt det er at være indmeldt inden, eller straks, man er færdig med sin uddannelse for at være dagpengeberettiget som dimittend.

Alle spørgsmål om din dagpengeret,  ledighed og f.eks. efterløn besvares ved henvendelse til FTF-A.

Få mere at vide om arbejdsløshedsforsikringen og rettigheder som ledig via FTF-A.