Main menu

Få hurtigt svar

Her finder du en genvej til svar på ofte stillede spørgsmål inden for løn- og ansættelsesforhold for socialrådgivere.Barsel

Jeg har lige opdaget, at jeg er gravid – hvad er mine rettigheder?
Ifølge barselsloven har alle forældrepar ret til 52 uger med dagpenge. Men som følge af de overenskomster, som DS forhandler for dig og medlemmerne, har du en del af perioden ret til fuld løn.

På det offentlige område ligner reglerne hinanden, men der er alligevel visse og vigtige forskelle. Dine præcise rettigheder afhænger af, hvor du er ansat.

Vi skal have lønforhandlinger på min arbejdsplads, men jeg er gravid og går fra om to måneder. Kan det overhovedet betale sig, at TR forhandler for mig?
At være gravid betyder på ingen måde, at dine evner, kompetencer eller resultater påvirkes. Så ja, selv om du er gravid, skal du ikke holde dig tilbage i forhold til de lokale lønforhandlinger. Hvis du har gode argumenter for, hvordan din indsats og de resultater du er med til at opnå er positive for jeres arbejdsplads, så skal de selvfølgelig på bordet – graviditet eller ej. Og bemærk, det må ikke være din graviditet og kommende orlovsperiode, som er begrundelse for, at du ikke får en lønforbedring.

Jeg er gravid – hvornår skal jeg sige det til min arbejdsgiver?
Du er forpligtet til senest tre måneder før termin at meddele din arbejdsgiver, at du er gravid og derfor vil gå på orlov. Langt de fleste fortæller det meget tidligere af forskellige årsager. Du skal selv afgøre, hvornår du synes, du er klar til at fortælle din arbejdsgiver det.

» Læs mere om barsel

Ferie

Hvor meget ferie kan jeg holde om året?
Som hovedregel har alle ret til fem ugers ferie i ferieåret, som går fra 1. maj til 30. april. Herudover er der i den statslige, regionale og kommunale overenskomst aftalt yderligere en uges ferie, den 6. ferieuge. Det er der heldigvis også i langt de fleste private overenskomster.

Om du har krav på løn under ferien afhænger af, om du har optjent denne ret. Det gør du hos din nuværende arbejdsgiver eller du kan have optjent feriepenge hos en tidligere arbejdsgiver.

Jeg har lige fået nyt arbejde – hvad sker der med den ferie, jeg har optjent hos min nuværende arbejdsgiver?
Når du fratræder fra din ansættelse, så skal feriepengene afregnes. Det betyder, at din arbejdsgiver udregner hvor mange feriepenge du har optjent, og at disse anvises til feriekonto. I din nye ansættelse vil du så typisk i det første års tid (afhængigt af, hvornår du skifter) ikke få løn under ferieafviklingen, idet du så skal bruge dine feriepenge fra den tidligere ansættelse.

» Læs mere om ferieregler

Opsigelse

Jeg har fået ny chef og vores kemi passer slet ikke sammen. Kan min nye chef afskedige mig fra den ene dag til den anden?
Som arbejdstager kan vi opleve at blive afskediget. Men der skal være tale om en saglig afskedigelse, dvs. en saglig begrundelse for afskedigelsen.

Som hovedregel skal du varsle til afskedigelse med dit individuelle varsel. Længden af dit varsel afhænger af, hvor lang tid du har været ansat. Som offentlig ansat skal du desuden også høres omkring det forhold, at din arbejdsgiver agter at afskedige dig. Der er således faste procedurer, som skal overholdes i forbindelse med en afskedigelse, og derfor kan du som hovedregel ikke blive afskediget fra den ene dag til den anden. I denne situation kan det være en god ide at kontakte din region eller sekretariatet for at drøfte, hvordan du håndterer situationen.

Jeg har en kollega som lige er blevet sagt op på grund af sygdom – må man det?
Det kan godt være sagligt at blive sagt op på grund af sygdom. Mest udbredt er det, hvis der har været tale om længerevarende sygdom, og hvor arbejdsgiver til sidst ikke kan undvære medarbejderen af hensyn til virksomhedens daglige drift. Det er sjældent sagligt at blive opsagt på grund af sygdom, hvis man har været syg i en kortere periode. Forslå din kollega at han/hun tager kontakt til sin fagforening.

Hvis du er privatansat, kan du være omfattet af en såkaldt 120-dagsregel, som betyder, at du med en måneds varsel kan opsiges fra din stilling, hvis du har mere end 120 dages sygdom. Hvis du er omfattet af denne regel, vil det stå i din ansættelseskontrakt.

Jeg ønsker at sige min stilling op – hvad skal jeg være opmærksom på?
Langt de fleste lønmodtagere har et eget opsigelsesvarsel på en måned. Det betyder, at du til den første i en måned skal meddele din arbejdsgiver, at du siger din stilling op, og du fratræder så din stilling ved udgangen af den efterfølgende måned. Hvis du eksempelvis siger op den 7. april, så fratræder du ved udgangen af maj måned.

Bemærk, at du er forpligtet til at arbejde i opsigelsesperioden. Hvis du har afspadsering, flekstimer og/eller ferie du ønsker af afvikle, så skal du aftale det med din arbejdsgiver. Endelig skal du være opmærksom på, at ved egen opsigelse kan du få tre ugers karantæne i a-kassen, dvs. at du ikke har ret til dagpenge i disse uger. Det er selvsagt uproblematisk, hvis du siger op, fordi du har fået nyt arbejde.

» Læs mere om opsigelse

Løn

Jeg skal til jobsamtale i næste uge, hvad skal jeg sige om løn?
Du skal helt sikkert forinden samtalen have fundet ud af, hvad dit udspil til løn skal være. Hvis der er en TR på den nye arbejdsplads, så kan du tage kontakt til TR og høre, hvordan lønniveauet er det pågældende sted. I medlemssystemet kan du se, hvem din TR er.. Det er ikke altid at lønspørgsmålet kommer på bordet, men uanset om du er nyuddannet eller har flere års anciennitet, anbefaler DS, at du gør dig dine overvejelser.

Jeg kan slet ikke gennemskue min lønseddel, hvordan finder jeg ud af, om jeg får den rigtige løn?
Der kan ske fejl, så ja det er en god ide at tjekke din lønseddel. Din TR kan være dig behjælpelig, for hvis du eksempelvis har fået tillæg, så er det TR, som har underskrevet aftalen om tillæg. Hvis du har fundet en fejl selv, så kan du tage direkte kontakt til dit lønkontor og bede dem rette fejlen eller bede dem forklare dig, hvorfor din løn ser ud som den gør. Men det er stadig en god ide at tjekke med TR, om du er indplaceret korrekt og har fået de tillæg, du evt. er berettiget til.

Der skal snart forhandles løn på min arbejdsplads – hvilke argumenter kan jeg bruge for at få mere i løn?
Det afhænger af den konkrete arbejdsplads, hvilke kriterier og med hvilke begrundelser medarbejderne kan opnå lønforbedringer. Til en start kan du spørge TR, om der er meldt nogle centrale kriterier ud for lønforbedringer. Herudover kan du selv overveje, hvordan du bidrager til at din arbejdsplads opnår de resultater, arbejdspladsen arbejder for. Din DS klub kan samles og lave en lønstrategi, så har TR et mandat at forhandle udfra.

I en forhandlingssituation skal man tænke strategisk – så overvej også, hvad du vurderer, din arbejdsgiver sætter pris på. Hvis du kan sætte din indsats ind i arbejdsgiverens ramme, så lytter arbejdsgiver lidt mere. Og det vil være en kæmpe hjælp for TR, som jo på de offentlige arbejdspladser har forhandlingsretten.

» Se aktuelle lønsatser

Ansættelsesvilkår

Må min arbejdsgiver trække mig i løn, fordi jeg har været syg? 

Som alt overvejende hovedregel nej, da du som såvel offentligt som privat ansat på overenskomstvilkår har ret til løn under sygdom. Du skal selvsagt sørge for at meddele din arbejdsgiver, at du er syg og således ikke kan møde på arbejdet. Du skal gøre det hurtigst muligt og i henhold til de regler, der gælder på din arbejdsplads i forbindelse med sygemelding.

Jeg er begyndt i mit nye job, men jeg har ikke fået en ansættelseskontrakt. Er det ikke en fejl?
Du skal senest en måned efter din tiltrædelse have en ansættelseskontrakt fra din arbejdsgiver. Allerbedst er det selvsagt, hvis du får den, inden du tiltræder, og således også har forhandlet løn og alle øvrige vilkår på plads inden du måske endda siger en stilling op. Hvis du ikke har fået en ansættelseskontakt, så skal du rykke for den. Gør det gerne på mail, så du kan dokumentere, at du har efterspurgt den. Og du kan sagtens gøre det efter en uges tid i din nye stilling. Hvis der ikke sker noget inden for en uge eller 10 dage, må du rykke igen. Send din mail til din nærmeste leder og personalekontoret, som typisk laver ansættelseskontrakterne. Hvis der fortsat ikke er sket noget inden for den første måned, så må du fortsat rykke og evt. tage kontakt til din region eller sekretariatet i Dansk Socialrådgiverforening.