Main menu

Barsel, adoption og omsorgsdage

Her kan du læse om de vigtigste bestemmelser i reglerne om graviditet og barsel for ansatte i kommuner og regioner. Før fødslen

 • Er du kvinde og ansat i en kommune eller region, kan du gå på orlov med fuld løn 8 uger før forventet fødsel.
 • Du skal meddele din arbejdsgiver at du er gravid og hvornår du starter på barselsorlov senest 3 måneder før du forventer at føde.

Efter fødslen har mor ret til

 • Efter fødslen har du ret til 14 ugers barselsorlov med sædvanlig løn.
 • Herefter har du ret til 32 ugers fravær. En del af de 32 uger er lønnet fravær.
 • Du har ret til orlov med løn efter 6-7-6 modellen. Du har ret til 6 uger, far har ret til 7 uger og I har 6 uger, som I kan dele mellem jer som I vil. 6-7-6 modellen gælder for børn født efter 1. april 2015.
 • Hvis barnets far ikke er ansat på samme område som dig, kan du holde 6+6 ugers lønnet orlov.
 • Det er en betingelse for orlov med løn, at din arbejdsgiver får dagpengerefusion.
 • Inden 8 uger efter fødslen skal du meddele arbejdsgiveren, hvornår du vil genoptage arbejdet.

Efter fødslen har far ret til

 • Efter fødslen har du ret til 2 ugers fædreorlov. Hvis du er offentligt ansat, får du fuld løn under fædreorloven. Fædreorloven afholdes som udgangspunkt i forbindelse med fødslen, men kan efter aftale lægges indenfor de første 14 uger efter fødslen. Du skal give besked til din arbejdsgiver mindst 4 uger før du forventer at holde fædreorlov. 
 • Herefter har du ret til 32 ugers fravær. En del af de 32 uger er lønnet fravær.
 • Du har ret til orlov med løn efter 6-7-6 modellen. Du har ret til 7 uger, mor har ret til 6 uger og I har 6 uger, som I kan dele mellem jer som I vil. 6-7-6 modellen gælder for børn født efter 1. april 2015.
 • Hvis barnets mor ikke er ansat på samme område som dig, kan du holde 7+6 ugers lønnet orlov.
 • Det er en betingelse for orlov med løn, at din arbejdsgiver får dagpengerefusion.
 • Du kan vælge at afholde de 7 uger med løn og/eller de fælles 6 uger med løn (eller orlov med dagpenge) samtidig med moderen under hendes 14 ugers barselsorlov.

Adoption

Hvis du skal adoptere, har du også ret til fravær med løn fra dit arbejde. Hvis du skal hente barnet i udlandet, har du krav på orlov i indtil 8 uger før modtagelsen, i den periode afgiver-landet stiller krav om, at adoptanten/adoptanterne skal opholde sig i landet inden modtagelsen af barnet. Ved modtagelse af et adoptivbarn i Danmark har du ret til fravær med løn i op til 1 uge før modtagelsen.

Den øvrige orlov er identisk med de regler der gælder for barselsorlov.

Omsorgsdage

På det kommunale/regionale område har hver forælder ret til 2 omsorgsdage pr. kalenderår pr. barn, til og med det kalenderår, hvor barnet fylder 7 år. Hvis du ikke kan nå at holde omsorgsdage på grund af barselsorloven, kan omsorgsdagene udskydes til det følgende år. Det gælder også for omsorgsdage for eventuelle øvrige børn.

Barns 1. og 2. sygedag

Der er mulighed for fravær ved barns 1. og 2. sygedag. Du skal være opmærksom på, at første sygedag, er første sygedag, og anden sygedag er anden sygedag. Så hvis dit barn bliver syg en søndag, kan du holde barnets 2. sygedag om mandagen. Forældre kan dele fraværet mellem sig, men altså ikke begge holde både 1. og 2. sygedag i forlængelse af hinanden.

Yderligere vejledning

Ønsker du yderligere vejledning, er du altid velkommen til at kontakte din tillidsrepræsentant eller dit regionskontor. Kontakt din fagforening